Coneix-nos

En els seus tres llargs segles d'existència, La Salle ha tingut com a únic objectiu l'educació actualitzada i permanent a tots els nivells. Aquest compromís s'ha mantingut al llarg del temps de forma ininterrompuda als cinc continents. El nombre d'alumnes supera el milió, distribuïts en 1.600 centres en els que més de 70.000 professors imparteixen formació.

A Espanya, implantada ja fa uns 125 anys, La Salle ha desenvolupat estudis adaptats a les necessitats i exigències de cada moment històric i ha sabut deixar la seva empremta personal de formació de qualitat en la qual la dimensió total de la persona ha prevalgut sobre la pura adquisició quantitativa de coneixements.

A Catalunya, La Salle consta d'un total de 30 centres i 23.000 alumnes i a Madrid compta amb 17 centres educatius amb un total d'11.300 alumnes.

La IALU (International Association of Lasallian Universities) està formada per 73 institucions universitàries. A Estats Units: La Salle University of Philadelphia, Manhattan College of New York, Saint Mary's College of California, La Salle College of Santa Fe, Lewi's University of Chicago i Christian Brother College of Memphis. A Filipines: La Salle University of Manila i University of La Salle of Bacolod City. A Israel: Bethleem University. A Llatinoamèrica: Universidad La Salle de Bogotá, Centro Educacional Superior Canoas-Brasil, Institutos Terciarios de México y de Obregón, Instituto Superior Centroamericano de Guatemala, IUTEMAR La Salle de Caracas, IUTEAGRO de Cojedes, IUTEIN de Guayana. A Europa cal destacar centres universitaris de la importància de l'Institut Supérieur Agricole de Beauvais, l'ISAIP d'Angers, l'ECAM de Lyon, l'Escola d'Arquitectura Saint Lu de Bèlgica, entre altres, als que cal sumar els centres d'Àfrica i Àsia.

Al llarg de la història i mundialment, La Salle s'ha compromès amb les persones durant tota la seva vida professional, així com amb les organitzacions en el seu desenvolupament tecnològic. Aquest compromís s'articula en un conjunt d'activitats de formació, informació, mediació, transferència i comunicació que fan de La Salle un punt de trobada del món tecnològic i empresarial.

A Espanya, amb campus universitaris a Barcelona i Madrid, La Salle ofereix, com a complement a les carreres universitàries impartides, els següents programes:

  • Programa de Doctorat
  • Programa de Màsters
  • Programa d'Estades Internacionals
  • Programa de Desenvolupament Professional (PDP)
  • Cursos d'Especialització
  • Corporate Training

Els Programa de Màsters s’adreça a les necessitats de l'empresa i dels seus professionals amb una visió pràctica i amb un objectiu d'aplicació ràpida dels coneixements rebuts. Aquesta ampliació de coneixements, sobre l'àrea d'especialització professional o sobre d’altres àrees, contribueix al perfeccionament personal i millora la capacitat d'adaptació dels professionals als canvis continus del món laboral i de l'entorn tecnològic.

El Programa de Màsters es dirigeix a professionals amb titulació universitària i experiència professional que desitgin perfeccionar les seves capacitats professionals (en els diversos sectors i àrees que abasten els màsters que composen el programa) i que necessitin entendre la complexitat empresarial i com adaptar-se als nous reptes; perfeccionar les seves capacitats professionals; desenvolupar i potenciar habilitats d'anàlisi, síntesi, comunicació, integració i col•laboració en equip.

Properes sessions informatives

+ Sessions informatives »