Per què triar aquest grau?

 • Comptem amb l’experiència de ser la primera Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i un claustre de professors amb àmplia experiència docent i professional.
 • Els estudis de Telecomunicacions de La Salle gaudeixen d’un alt reconeixement social i empresarial, nacional i internacional. La inserció laboral és del 100% i les principals empreses del sector acudeixen a La Salle per a la contractació d’aquests perfils.
 • La metodologia docent és pràctica i participativa. Els alumnes que ho desitgen poden participar com a becaris o projectistes en projectes de transferència o d’investigació amb empreses líders del sector, el que els permet aprendre fent.
 • Podràs participar en projectes reals i rellevants d’empresa i recerca.
 • Podràs desenvolupar la plataforma robòtica “LS Maker” que s’entregarà a l’inici del curs acadèmic a tots els alumnes de Primer Curs dels diferents Graus d’ Enginyeria.
 • Comptem amb més de 30 laboratoris tecnològics a l’abast i disposició de tots els alumnes i amb instal·lacions úniques a nivell estatal com la cambra anecoica de radiofreqüència, el laboratori de comunicacions digitals o el laboratori d’automàtica industrial.

Per a què et preparen?

Els titulats adquiriran la formació científica, tecnològica, socioeconòmica i la preparació per a l'exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en totes les activitats que les demandin, dins del marc normatiu de referència.

Destaca la capacitat de dissenyar, analitzar, implementar, explotar i gestionar un sistema, component o procés de l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com circuits i subsistemes de radiofreqüència, equips de transmissió i recepció, sistemes de comunicacions guiades i no guiades, xarxes, software i serveis de telecomunicació, equips i sistemes electrònics, equips, locals i instal·lacions relacionades amb el món audiovisual.


Què necessites per accedir?

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Programa

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

Apartat 1
Projectes i infraestructures de telecomunicacions
Sistemes digitals de telecomunicació 
Xarxes i Telecomunicacions 
Circuits i components d'alta freqüència 
Sistemes i xarxes telemàtiques

Apartat 2 
Projectes i infraestructures de telecomunicacions 
Empresa i gestió

Apartat 3 
Pràctiques externes 

Apartat 4
Treball final

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Semipresencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 1 Any(s)
Crèdits: 100

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació per qualsevol especialitat per a l'obtenció del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació,s'adreça als Enginyers Tècnics de Telecomunicació amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.

El món de les telecomunicacions és un dels sectors econòmics més atractius del nostre país per la seva capacitat de creixement i el seu caràcter estratègic en el desenvolupament econòmic.

L'Enginyer en Sistemes de Telecomunicació desenvolupa la seva carrera professional en l'àrea de la planificació, disseny, fabricació, instal·lació, operació i el manteniment de serveis o equips electrònics de telecomunicacions, garantint la generació, transmissió i recepció de senyals. Els nous serveis de telefonia mòbil o fixa, les xarxes de comunicacions d'ordinadors, els equips i sistemes electrònics, la radiodifusió, Internet, o el desenvolupament de nous sistemes de localització global són algunes de les sortides laborals d'aquests estudis.

 • Comptem amb l’experiència de ser la primera Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i un claustre de professors amb àmplia experiència docent i professional.
 • Els estudis de Telecomunicacions de La Salle gaudeixen d’un alt reconeixement social i empresarial, nacional i internacional. La inserció laboral és del 100% i les principals empreses del sector acudeixen a La Salle per a la contractació d’aquests perfils.
 • La metodologia docent és pràctica i participativa. Els alumnes que ho desitgen poden participar com a becaris o projectistes en projectes de transferència o d’investigació amb empreses líders del sector, el que els permet aprendre fent.
 • Podràs participar en projectes reals i rellevants d’empresa i recerca.
 • Podràs desenvolupar la plataforma robòtica “LS Maker” que s’entregarà a l’inici del curs acadèmic a tots els alumnes de Primer Curs dels diferents Graus d’ Enginyeria.
 • Comptem amb més de 30 laboratoris tecnològics a l’abast i disposició de tots els alumnes i amb instal·lacions úniques a nivell estatal com la cambra anecoica de radiofreqüència, el laboratori de comunicacions digitals o el laboratori d’automàtica industrial.

Per a què et preparen?

Els titulats adquiriran la formació científica, tecnològica, socioeconòmica i la preparació per a l'exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en totes les activitats que les demandin, dins del marc normatiu de referència.

Destaca la capacitat de dissenyar, analitzar, implementar, explotar i gestionar un sistema, component o procés de l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com circuits i subsistemes de radiofreqüència, equips de transmissió i recepció, sistemes de comunicacions guiades i no guiades, xarxes, software i serveis de telecomunicació, equips i sistemes electrònics, equips, locals i instal·lacions relacionades amb el món audiovisual.


Què necessites per accedir?

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Programa

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

Apartat 1
Projectes i infraestructures de telecomunicacions
Sistemes digitals de telecomunicació 
Xarxes i Telecomunicacions 
Circuits i components d'alta freqüència 
Sistemes i xarxes telemàtiques

Apartat 2 
Projectes i infraestructures de telecomunicacions 
Empresa i gestió

Apartat 3 
Pràctiques externes 

Apartat 4
Treball final

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Semipresencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 1 Any(s)
Crèdits: 100

Cursos relacionats