Per què triar aquest grau?

 • Tecnologia: Les empreses, les economies i les nostres societats estan sent transformades ràpidament per la tecnologia. Per això, entenem que els estudiants de negocis heu d'entendre la importància de la tecnologia i com manejar-la per desenvolupar noves oportunitats.
 • Internacionalitat: en La Salle entenem que els estudiants heu de tenir experiències internacionals per créixer com a persones i per això us oferim una sèrie d'oportunitats (des d'estades en Shanghái i Sant Francisco, fins al projecte modelo de les Nacions Unides a la ciutat de Nova York) que et permetran realitzar diferents programes a Londres, París, Brussel·les, Frankfurt, Austràlia, Xina o Amèrica Llatina 
 • 100% en anglès o bilingue: el programa es pot cursar 100% en anglès o bilingüe (castellà-anglès) amb professors natius. S'incorporen classes en anglès-castellà per donar resposta a l'exigència del mercat laboral quant al domini de diversos idiomes.
 • Learning by challenge: Aplicaràs contínuament la teoria a realitats pràctiques reals casos de gestió, projectes amb empreses, simulacions de situacions empresarials, resolució de problemes i després analitzaràs les teories existents per desenvolupar una comprensió profunda del món dels negocis. 
 • Especialització amb mencions: el pla d'estudis incorpora mencions en: Digital Màrqueting, Digital Entrepreneurship, Digital Economy, Social Media i Sports Management que et serviran per especialitzar-te a partir del 2n any en l'àmbit que més t'interessi.
 • Innovació i creativitat: es motiva als estudiants a desenvolupar solucions innovadores i creatives als problemes contemporanis, a l'àrea del desenvolupament d'habilitats de management i de serveis a la comunitat, a través d'activitats curriculars i extracurriculars.
 • Parc d'Innovació La Salle Technova Barcelona: Technova és un Parc d'Innovació situat dins del mateix Campus, on es dóna Servei a start-ups per ajudar-los a iniciar i desenvolupar el seu negoci. Com a alumne/a, podràs participar també en aquest procés.Per a què et preparen?

El Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques és un programa que proporciona als alumnes una base sòlida de coneixements i competències que requereix el món dels negocis en l'actualitat, global i tecnològicament sofisticat.

 

Quan hagis finalitzat aquest grau estaràs preparat per formar part d'una nova generació de directius. T'hauràs format en profunditat per:

 • Saber aplicar els teus coneixements en el teu treball o vocació d'una forma professional, i posseir les competències necessàries per elaborar, mantenir i defensar arguments i resoldre problemes dins de la teva àrea d'especialització.

• Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
• Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat.
• Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Podràs especialitzar-te en els següents esments:

 

 • Digital Màrqueting: En aquesta especialització et formaràs per treballar com a especialista en Màrqueting, amb una visió global i estratègica en els mitjans online. Seràs expert en la utilització de mitjans digitals per definir estratègies i plans de màrqueting que incorporin diferents canals d'internet com són xarxes socials, webs, ràdios online, plataformes de vídeo i televisió, Apps para smart phones, etc.
 • Digital Entrepreneurship: Desenvoluparàs les competències d'un emprenedor per identificar i avaluar noves oportunitats de negoci, amb una visió global que et permetrà planificar i executar totes les fases de la creació d'un negoci en un entorn d'incertesa extrema. Amb metodologies innovadores i de la mà d'emprenedors, t'ajudarem a desenvolupar la teva imaginació, creativitat, hàbits d'experimentació i valors, entre uns altres.
 • Digital Economy: L'economia digital defineix un nou sistema soci-polític i econòmic i serà la causa del creixement de l'economia en les properes dècades. En aquest esment et formaràs en microeconomia, macroeconomia, teoria de l'Organització i de l'Administració, amb un enfocament internacional i actual que et permetrà també preveure l'impacte de l'economia digital en les decisions de localització, grandària, estructura organitzativa i relacions amb altres empreses, a l'estructura dels mercats, a la política de preus, etc.
 • Sports Management: La naturalesa única dels esports i la seva complexitat requereixen una gestió diferencial. Les organitzacions i la indústria esportiva constitueixen un dels sectors de major potencial econòmic a nivell internacional i es necessiten professionals especialitzats en la seva gestió. En aquest esment et prepararàs per dirigir, a nivell nacional i internacional, organismes, clubs, entitats i empreses del sector esportiu i liderar l'organització de grans esdeveniments esportius.
 • NOVA MENCIÓ en Social Media: L'entorn empresarial en totes les seves vessants s'ha vist impactat pel creixement massiu de les xarxes socials, i les empreses que vulguin sobreviure en aquest entorn han d'adoptar-les. Per això, necessiten envoltar-se de talent coneixedor del valor que les xarxes socials aporten a les companyies, l'economia, la comunicació i la societat. Amb aquesta menció  adquiriràs coneixements tant de les últimes tendències com de totes les eines necessàries per gestionar les xarxes socials i com a canal vertebrador de comunicació i màrqueting.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

CURS 1 

SEMESTRE 1 

Márqueting (4) 

Matemàtiques de Gestió I (6) 

Microecnomia (4)

Habilitats de gestió: Comunicació I (4)

Idioma I (5) 

Fonaments de gestió empresarial (6) 

 

SEMESTRE 2 

Idioma II (5) 

Software per la Gestió (6) 

Recursos Humans (3) 

Macroeconomia (4) 

Dret d'empresa I (2) 

Matemàtiques de Gestió II (3) 

Compatibilitat I (6) 

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Pensament i creativitat I (2) 

 

CURS 2 

SEMESTRE 1 

Anàlisi Financer I (6) 

Gestió de la Multiculturalitat (5) 

Compatibilitat II (6) 

Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia I (4) 

Direcció de Màrqueting (4) 

Operacions i producció (4) 

 

SEMESTRE 2

 Desenvolupament de nous productes i serveis (3)

Creativitat i innovació (3) 

Mètodes de presa de decisions (4) 

Història econòmica i del pensament social (6) 

Dret d'empresa II (4) 

Direcció Financera (3) 

 

CURS 3

SEMESTRE 1 

Finances Internacionals i Corporatives (5) 

Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia II (4) 

Gestió de Projectes I (4.5) 

Planificació i control financer (4) 

Comunicació de Màrqueting (3) 

 

SEMESTRE 2 

Tecnologies Multimèdia i Internet (4) 

Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4) 

Simulació de Màrqueting (4) 

Logística i Distribució (4) 

E-Business (4.5) 

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Pensament i creativitat III (3)

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 

Recerca Aplicada en Gestió i Tecnologia (5) 

Habilitats de gestió: Comunicació II (2) 

Pràctiques d'Empresa (4) 

Direcció Comercial (4) 

Negoci internacional (5) 

Emprededoria i capital risc (3) 

 

SEMESTRE 2 

Canals de comunicació (3) 

Direcció d'Equips i Organitzacions (4) 

Direcció estratègica d'empreses tecnològiques (3) 

Empreneduria i noves tecnologies (3) 

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1 

Creixement econòmic i innovació (5) 

Dret Laboral i Fiscal Internacional (2) 

Economia internacional i l'era digital (5)  

Col·laboració departamental V (4) 

Anàlisi digital (5) 

Màrqueting de l'esport (5) 

Gestió dels esports i la tecnologia (5) 

Comportament del consumidor on-line (5) 

Afers internacionals (4) 

Gestió d'empreses tecnològiques (5) 

Estratègia de màrqueting per a negocis digitals (5) 

Col·laboració departamental I (4) 

Gestió de la qualitat (5) 

Finances emprendedores per e-business (5) 

Negoci de l'esport (5) 

 

SEMESTRE 2 

Màrqueting digital internacional (5) 

Emprendeduria social (5) 

Serveis de màrqueting a l'era digital (5) 

Ètica Empresarial (3) 

Gestió de Projectes II (6) 

Gobernança i organitzacions internacionals (5) 

Col·laboració departamental IV (4) 

Estratègies de màrqueting digital (5) 

Globalització de Polítiques Mundials (4) 

Col·laboració departamental III (4) 

Gestió d'instal·lacions esportives (5) 

Esport, mitjans i relacions públiques (5) 

Tecnologies emergents i smart cities (5) 

Col·laboració departamental II (4) 

Innovació financera i inversions (5)

Gestió de grans esdeveniments esportius (5) 

Gestió de marca (5) 

 

ECONOMIA DIGITAL 

SEMESTRE 1 

Creixements econòmic i innovació (5) 

Economia internacional i l'era digital (5) 

Finances emprededores per e-business (5)

 

SEMESTRE 2 

Gobernança i organitzacions internacionals (5) 

Tecnologies emergents i smart cities (5) 

Innovació financera i inversions (5) 

 

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP 

SEMESTRE 1 

Anàlisi digital (5) 

Estratègia de màrqueting per a negocis digitals (5) 

Gestió d'aplicacions mòbils (5) 

Finances emprendedores per e-business (5) 

 

SEMESTRE 2 

Empreneduria social (5) 

Tecnologies emergents i smart cities (5) 

 

GESTIÓ D'INDÚSTRIES ESPORTIVES (SPORTS MANAGEMENT) 

SEMESTRE 1 

Màrqueting de l'esport (5) 

Gestió dels esports i la tecnologia (5) 

Negoci de l'esport (5) 

 

SEMESTRE 2 

Gestió d'instal·lacions esportives (5) 

Esport, mitjans i relacions públiques (5) 

Gestió de grans esdeveniments esportius (5) 

 

MÀQUETING DIGITAL 

SEMESTRE 1 

Anàlisi digital (5) 

Comportament del consumidor on-line (5) 

 

SEMESTRE 2 

Màrqueting digital internacional (5)

Serveis de màrquting a l'era digital (5)

Estretègies de màrqueting digital (5) 

Gestió de marca (5) 

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

Estudiar un grau en Direcció d'Empreses és una excel·lent porta d'entrada al món laboral, però avui dia es necessari anar una mica més enllà.

El Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques de La Salle no és un ADE qualsevol. Es bilingüe i té un enfoc internacional que inclou dos stages internacionals. Estudiaràs amb companys de diferents nacionalitats i podràs cursar part de les assignatures en anglès o, si ho prefereixes, totes elles. Passaràs un semestre a l'estranger i faràs pràctiques en projectes empresarials del sector tecnològic, el que més sortides té, col·laborant amb companys d'altres carreres, tal com faràs al món laboral.

Especialitza't amb les mencions en Digital Marketing, Digital Entrepreneurship, Digital Economy, Sports Management o Social Media. 

 

 • Tecnologia: Les empreses, les economies i les nostres societats estan sent transformades ràpidament per la tecnologia. Per això, entenem que els estudiants de negocis heu d'entendre la importància de la tecnologia i com manejar-la per desenvolupar noves oportunitats.
 • Internacionalitat: en La Salle entenem que els estudiants heu de tenir experiències internacionals per créixer com a persones i per això us oferim una sèrie d'oportunitats (des d'estades en Shanghái i Sant Francisco, fins al projecte modelo de les Nacions Unides a la ciutat de Nova York) que et permetran realitzar diferents programes a Londres, París, Brussel·les, Frankfurt, Austràlia, Xina o Amèrica Llatina 
 • 100% en anglès o bilingue: el programa es pot cursar 100% en anglès o bilingüe (castellà-anglès) amb professors natius. S'incorporen classes en anglès-castellà per donar resposta a l'exigència del mercat laboral quant al domini de diversos idiomes.
 • Learning by challenge: Aplicaràs contínuament la teoria a realitats pràctiques reals casos de gestió, projectes amb empreses, simulacions de situacions empresarials, resolució de problemes i després analitzaràs les teories existents per desenvolupar una comprensió profunda del món dels negocis. 
 • Especialització amb mencions: el pla d'estudis incorpora mencions en: Digital Màrqueting, Digital Entrepreneurship, Digital Economy, Social Media i Sports Management que et serviran per especialitzar-te a partir del 2n any en l'àmbit que més t'interessi.
 • Innovació i creativitat: es motiva als estudiants a desenvolupar solucions innovadores i creatives als problemes contemporanis, a l'àrea del desenvolupament d'habilitats de management i de serveis a la comunitat, a través d'activitats curriculars i extracurriculars.
 • Parc d'Innovació La Salle Technova Barcelona: Technova és un Parc d'Innovació situat dins del mateix Campus, on es dóna Servei a start-ups per ajudar-los a iniciar i desenvolupar el seu negoci. Com a alumne/a, podràs participar també en aquest procés.Per a què et preparen?

El Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques és un programa que proporciona als alumnes una base sòlida de coneixements i competències que requereix el món dels negocis en l'actualitat, global i tecnològicament sofisticat.

 

Quan hagis finalitzat aquest grau estaràs preparat per formar part d'una nova generació de directius. T'hauràs format en profunditat per:

 • Saber aplicar els teus coneixements en el teu treball o vocació d'una forma professional, i posseir les competències necessàries per elaborar, mantenir i defensar arguments i resoldre problemes dins de la teva àrea d'especialització.

• Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
• Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat.
• Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Podràs especialitzar-te en els següents esments:

 

 • Digital Màrqueting: En aquesta especialització et formaràs per treballar com a especialista en Màrqueting, amb una visió global i estratègica en els mitjans online. Seràs expert en la utilització de mitjans digitals per definir estratègies i plans de màrqueting que incorporin diferents canals d'internet com són xarxes socials, webs, ràdios online, plataformes de vídeo i televisió, Apps para smart phones, etc.
 • Digital Entrepreneurship: Desenvoluparàs les competències d'un emprenedor per identificar i avaluar noves oportunitats de negoci, amb una visió global que et permetrà planificar i executar totes les fases de la creació d'un negoci en un entorn d'incertesa extrema. Amb metodologies innovadores i de la mà d'emprenedors, t'ajudarem a desenvolupar la teva imaginació, creativitat, hàbits d'experimentació i valors, entre uns altres.
 • Digital Economy: L'economia digital defineix un nou sistema soci-polític i econòmic i serà la causa del creixement de l'economia en les properes dècades. En aquest esment et formaràs en microeconomia, macroeconomia, teoria de l'Organització i de l'Administració, amb un enfocament internacional i actual que et permetrà també preveure l'impacte de l'economia digital en les decisions de localització, grandària, estructura organitzativa i relacions amb altres empreses, a l'estructura dels mercats, a la política de preus, etc.
 • Sports Management: La naturalesa única dels esports i la seva complexitat requereixen una gestió diferencial. Les organitzacions i la indústria esportiva constitueixen un dels sectors de major potencial econòmic a nivell internacional i es necessiten professionals especialitzats en la seva gestió. En aquest esment et prepararàs per dirigir, a nivell nacional i internacional, organismes, clubs, entitats i empreses del sector esportiu i liderar l'organització de grans esdeveniments esportius.
 • NOVA MENCIÓ en Social Media: L'entorn empresarial en totes les seves vessants s'ha vist impactat pel creixement massiu de les xarxes socials, i les empreses que vulguin sobreviure en aquest entorn han d'adoptar-les. Per això, necessiten envoltar-se de talent coneixedor del valor que les xarxes socials aporten a les companyies, l'economia, la comunicació i la societat. Amb aquesta menció  adquiriràs coneixements tant de les últimes tendències com de totes les eines necessàries per gestionar les xarxes socials i com a canal vertebrador de comunicació i màrqueting.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

CURS 1 

SEMESTRE 1 

Márqueting (4) 

Matemàtiques de Gestió I (6) 

Microecnomia (4)

Habilitats de gestió: Comunicació I (4)

Idioma I (5) 

Fonaments de gestió empresarial (6) 

 

SEMESTRE 2 

Idioma II (5) 

Software per la Gestió (6) 

Recursos Humans (3) 

Macroeconomia (4) 

Dret d'empresa I (2) 

Matemàtiques de Gestió II (3) 

Compatibilitat I (6) 

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Pensament i creativitat I (2) 

 

CURS 2 

SEMESTRE 1 

Anàlisi Financer I (6) 

Gestió de la Multiculturalitat (5) 

Compatibilitat II (6) 

Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia I (4) 

Direcció de Màrqueting (4) 

Operacions i producció (4) 

 

SEMESTRE 2

 Desenvolupament de nous productes i serveis (3)

Creativitat i innovació (3) 

Mètodes de presa de decisions (4) 

Història econòmica i del pensament social (6) 

Dret d'empresa II (4) 

Direcció Financera (3) 

 

CURS 3

SEMESTRE 1 

Finances Internacionals i Corporatives (5) 

Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia II (4) 

Gestió de Projectes I (4.5) 

Planificació i control financer (4) 

Comunicació de Màrqueting (3) 

 

SEMESTRE 2 

Tecnologies Multimèdia i Internet (4) 

Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4) 

Simulació de Màrqueting (4) 

Logística i Distribució (4) 

E-Business (4.5) 

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Pensament i creativitat III (3)

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 

Recerca Aplicada en Gestió i Tecnologia (5) 

Habilitats de gestió: Comunicació II (2) 

Pràctiques d'Empresa (4) 

Direcció Comercial (4) 

Negoci internacional (5) 

Emprededoria i capital risc (3) 

 

SEMESTRE 2 

Canals de comunicació (3) 

Direcció d'Equips i Organitzacions (4) 

Direcció estratègica d'empreses tecnològiques (3) 

Empreneduria i noves tecnologies (3) 

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1 

Creixement econòmic i innovació (5) 

Dret Laboral i Fiscal Internacional (2) 

Economia internacional i l'era digital (5)  

Col·laboració departamental V (4) 

Anàlisi digital (5) 

Màrqueting de l'esport (5) 

Gestió dels esports i la tecnologia (5) 

Comportament del consumidor on-line (5) 

Afers internacionals (4) 

Gestió d'empreses tecnològiques (5) 

Estratègia de màrqueting per a negocis digitals (5) 

Col·laboració departamental I (4) 

Gestió de la qualitat (5) 

Finances emprendedores per e-business (5) 

Negoci de l'esport (5) 

 

SEMESTRE 2 

Màrqueting digital internacional (5) 

Emprendeduria social (5) 

Serveis de màrqueting a l'era digital (5) 

Ètica Empresarial (3) 

Gestió de Projectes II (6) 

Gobernança i organitzacions internacionals (5) 

Col·laboració departamental IV (4) 

Estratègies de màrqueting digital (5) 

Globalització de Polítiques Mundials (4) 

Col·laboració departamental III (4) 

Gestió d'instal·lacions esportives (5) 

Esport, mitjans i relacions públiques (5) 

Tecnologies emergents i smart cities (5) 

Col·laboració departamental II (4) 

Innovació financera i inversions (5)

Gestió de grans esdeveniments esportius (5) 

Gestió de marca (5) 

 

ECONOMIA DIGITAL 

SEMESTRE 1 

Creixements econòmic i innovació (5) 

Economia internacional i l'era digital (5) 

Finances emprededores per e-business (5)

 

SEMESTRE 2 

Gobernança i organitzacions internacionals (5) 

Tecnologies emergents i smart cities (5) 

Innovació financera i inversions (5) 

 

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP 

SEMESTRE 1 

Anàlisi digital (5) 

Estratègia de màrqueting per a negocis digitals (5) 

Gestió d'aplicacions mòbils (5) 

Finances emprendedores per e-business (5) 

 

SEMESTRE 2 

Empreneduria social (5) 

Tecnologies emergents i smart cities (5) 

 

GESTIÓ D'INDÚSTRIES ESPORTIVES (SPORTS MANAGEMENT) 

SEMESTRE 1 

Màrqueting de l'esport (5) 

Gestió dels esports i la tecnologia (5) 

Negoci de l'esport (5) 

 

SEMESTRE 2 

Gestió d'instal·lacions esportives (5) 

Esport, mitjans i relacions públiques (5) 

Gestió de grans esdeveniments esportius (5) 

 

MÀQUETING DIGITAL 

SEMESTRE 1 

Anàlisi digital (5) 

Comportament del consumidor on-line (5) 

 

SEMESTRE 2 

Màrqueting digital internacional (5)

Serveis de màrquting a l'era digital (5)

Estretègies de màrqueting digital (5) 

Gestió de marca (5) 

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats