Per què triar aquest grau?

 • Perquè som pioners. Som la primera escola que va iniciar la titulació d'Enginyeria en Imatge i So (predecessora de l'Enginyeria Audiovisual), fa més de 25 anys.
 • Perquè disposem de laboratoris únics. Som l'únic centre universitari amb una càmera anecoica, acústica i simultàniament semianecoica de radiofreqüència, i amb una de les càmeres reverberants més grans a Catalunya. També disposem del MediaLab, un laboratori únic al sud d'Europa en la tecnologia Motion Capture (captura de moviment).
 • Perquè tenim el Primer Centre de TV Digital d'Espanya, amb més de 10 anys d'experiència i creat amb el suport d'administracions públiques i empreses internacionals per a les quals treballem en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Per l'enfocament pràctic i real. Els alumnes participen durant la carrera en projectes de transferència o d'investigació amb empreses líders del sector i amb tecnologia punta. El 100 % dels nostres alumnes s'incorporen al món laboral fins i tot abans de finalitzar els estudis.

Per a què et preparen?

Prepara els enginyers perquè tinguin una àmplia formació en totes les especialitats derivades de l'acústica i la imatge. Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny, el manteniment i l'explotació d'instal·lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals.

Els graduats/as en Enginyeria Multimèdia són excel·lents integradors tecnològics, capaços de decidir que formes ha d'adoptar la tecnologia perquè sigui realment eficient en el seu paper mediador en el procés comunicatiu i creatiu.


Disposa d'una base tecnològica pròpia a més d'unes competències professionals clarament definides.

Gràcies a la característica transversal de la Multimèdia i a la seva posició estratègica, els graduats/dónesapliquen els seus coneixements en qualsevol tipus de sector: metge, per al col·lectiu discapacitat, esportiu, cultural, educatiu, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica, artístic, entreteniment o consultoria estratègica, entre molts d'altres.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

Programa

Primer curs
Business and engineering
Àlgebra
Càlcul
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Disseny i usabilitat I
Introducció als ordinadors
Segon curs
Value chain and financial economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
TV digital I
Llenguatge Audiovisual
Disseny i programació orientats a objectes
Electrònica analògica
Fonaments d'acústica i àudio
Producció de vídeo i àudio
Visualització de vídeo
Física
Història audiovisual
Tercer curs
Project management
Organizational management
Animació I
Xarxes d'àrea local
Processament digital del senyal
Processament digital de la imatge
Sistemes digitals i microprocessadors
Propagació electromagnètica
Acústica i vibracions en l'enginyeria
Equipament de vídeo
Vídeo digital
Gràfics I
Fotografia digital
Disseny i usabilitat II
Quart curs
Entrepreneurship and innovation
Corporate social responsibility
Processament d'àudio i parla
Gràfics I
Tendències tecnològiques
Interconnexió xarxes dades
Mercat i serveis de telecomunicacions
Laboratori d'acústica
Acústica arquitectònica
Enregistrament de vídeo
Fonaments Tx de TV
TV digital II
Bases de dades
Dramatúrgia Audiovisual
Producció multimèdia I
Pràctiques externes
Treball final de grau Sistemes audiovisuals
Cinquè curs
Programació hipermèdia
Simulació Física
Realitat virtual
Gràfics II
Projectes web
Televisió interactiva
Animació II
Producció multimèdia II
Edició musical
Videojocs
Treball final de grau Multimèdia

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 5 Any(s)
Crèdits: 318

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

La Salle Campus Barcelona t’ofereix 5 dobles titulacions en l’àmbit de l’Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

El disseny d’aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

El Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals proporciona a l'alumne una sòlida base de coneixements que li permetran participar i liderar projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

A més, el graduat /a en Enginyeria Multimèdia és un perfecte cap de projecte que coneix quin és el "material interactiu" que cal utilitzar de cara al disseny de solucions operatives basades en diferents disciplines per resoldre problemes complexos.

 

 • Perquè som pioners. Som la primera escola que va iniciar la titulació d'Enginyeria en Imatge i So (predecessora de l'Enginyeria Audiovisual), fa més de 25 anys.
 • Perquè disposem de laboratoris únics. Som l'únic centre universitari amb una càmera anecoica, acústica i simultàniament semianecoica de radiofreqüència, i amb una de les càmeres reverberants més grans a Catalunya. També disposem del MediaLab, un laboratori únic al sud d'Europa en la tecnologia Motion Capture (captura de moviment).
 • Perquè tenim el Primer Centre de TV Digital d'Espanya, amb més de 10 anys d'experiència i creat amb el suport d'administracions públiques i empreses internacionals per a les quals treballem en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Per l'enfocament pràctic i real. Els alumnes participen durant la carrera en projectes de transferència o d'investigació amb empreses líders del sector i amb tecnologia punta. El 100 % dels nostres alumnes s'incorporen al món laboral fins i tot abans de finalitzar els estudis.

Per a què et preparen?

Prepara els enginyers perquè tinguin una àmplia formació en totes les especialitats derivades de l'acústica i la imatge. Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny, el manteniment i l'explotació d'instal·lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals.

Els graduats/as en Enginyeria Multimèdia són excel·lents integradors tecnològics, capaços de decidir que formes ha d'adoptar la tecnologia perquè sigui realment eficient en el seu paper mediador en el procés comunicatiu i creatiu.


Disposa d'una base tecnològica pròpia a més d'unes competències professionals clarament definides.

Gràcies a la característica transversal de la Multimèdia i a la seva posició estratègica, els graduats/dónesapliquen els seus coneixements en qualsevol tipus de sector: metge, per al col·lectiu discapacitat, esportiu, cultural, educatiu, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica, artístic, entreteniment o consultoria estratègica, entre molts d'altres.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

Programa

Primer curs
Business and engineering
Àlgebra
Càlcul
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Disseny i usabilitat I
Introducció als ordinadors
Segon curs
Value chain and financial economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
TV digital I
Llenguatge Audiovisual
Disseny i programació orientats a objectes
Electrònica analògica
Fonaments d'acústica i àudio
Producció de vídeo i àudio
Visualització de vídeo
Física
Història audiovisual
Tercer curs
Project management
Organizational management
Animació I
Xarxes d'àrea local
Processament digital del senyal
Processament digital de la imatge
Sistemes digitals i microprocessadors
Propagació electromagnètica
Acústica i vibracions en l'enginyeria
Equipament de vídeo
Vídeo digital
Gràfics I
Fotografia digital
Disseny i usabilitat II
Quart curs
Entrepreneurship and innovation
Corporate social responsibility
Processament d'àudio i parla
Gràfics I
Tendències tecnològiques
Interconnexió xarxes dades
Mercat i serveis de telecomunicacions
Laboratori d'acústica
Acústica arquitectònica
Enregistrament de vídeo
Fonaments Tx de TV
TV digital II
Bases de dades
Dramatúrgia Audiovisual
Producció multimèdia I
Pràctiques externes
Treball final de grau Sistemes audiovisuals
Cinquè curs
Programació hipermèdia
Simulació Física
Realitat virtual
Gràfics II
Projectes web
Televisió interactiva
Animació II
Producció multimèdia II
Edició musical
Videojocs
Treball final de grau Multimèdia

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 5 Any(s)
Crèdits: 318

Cursos relacionats