Per què triar aquest grau?

-L’eix principal del grau serà el projecte de paisatge. Cada curs es plantejaran projectes en espais concrets de la ciutat o del territori. Caldrà entendre aquests territoris en tota la seva complexitat i actuar-hi de forma conjunta: projectant la seva realitat física, les infraestructures i instal·lacions per al seu funcionament, el seu manteniment i els seu usos socials, accessibilitat i funcionament econòmic. De vegades es tractarà de projectar espais oberts i determinar els seus usos (lleure, esport, passeig, conreus, turisme...) d’altres també caldrà preveure estratègies de gestió que inclouran projectes empresarials i socials per a mantenir o desenvolupar aquests paisatges. Els projectes podran centrar-se també en actuacions sobre els seus elements biològics: vegetació i fauna per a preservar-ne i afavorir la seva biodiversitat o la recuperació dels entorns contaminats o ambientalment degradats.

 

-Per a materialitzar els vostres projectes caldrà aprendre les tècniques de dibuix, manual o informàtic, les representacions tridimensionals i informàtiques, renderitzacions, animacions o maquetes que et permetran convertir les teves idees en projectes intel·ligibles i presentar-te a concursos; també els documents de projecte (detalls, amidaments, pressupostos...) que et permetran dur-los a la realitat, així com les nocions bàsiques de la direcció i organització de l’obra de paisatge.

 

-Les assignatures del grau es divideixen en quatre grans blocs, repartits entre els tres cursos i sempre en paral·lel i coordinats amb les assignatures de projecte:

 

 1. Valors naturals i ecològics dels paisatges: Aprendràs les bases de l’ecologia i la biodiversitat. La flora i la fauna adequada per a cada clima, els seus factors d’amenaça i l’avaluació de la seva salut mediambiental. Seràs capaç d’escollir aquells elements vegetals adequats a cada projecte, per entorn i clima (arbres, plantes, conreus), les seves necessitats i les estratègies per al desenvolupament de la fauna.
 2. Organització i dinàmiques del territori: Aprendràs com s’organitzen les societats sobre els territoris, els models d’ocupació de les ciutats, pobles i infraestructures. Les diferències entre els entorns rurals i urbans. Com funcionen les dinàmiques econòmiques del turisme, l’agricultura, la silvicultura o la ramaderia. Com es gestiona la mobilitat, l’energia o els residus a nivell territorial. Les problemàtiques de territoris concrets com les costes o l’alta muntanya... Com funcionen i es gestionen els entorns urbans, què significa el concepte d’”smart city” o nocions de planificació territorial.
 3. Expressió artística i cultural del paisatge: Estudiarem com s’han relacionat les diferents tradicions culturals amb els paisatges. La història dels jardins i els paisatges i el seu significat per les diferents cultures del món. Exploraràs la història de l’art i els grans moviments artístics vinculats al paisatge com el “land art”, els jardins islàmics o asiàtics, com podem construir la idea de paisatge a través de l’art o la literatura i com la construcció de la idea del paisatge està íntimament relacionada amb la cultura i la identitat dels pobles i les nacions.
 4. Construcció i tecnologies del paisatge: Aprendràs tot allò que et cal saber per a construir els paisatges i els espais oberts i les noves tecnologies per al seu control i gestió, també aquelles vinculades a les noves tecnologies TIC, big data, sensors, models informàtics... A banda de les nocions d’estructures, construcció i instal·lacions que et permetran dur els teus projectes a la realitat.

 

-Per a fer-ho gaudiràs del suport i el “know how” del Campus de la Salle en camps com el projecte l’arquitectura, l’animació, els entorns i les aplicacions multimèdia, les smarts cities, el big data, la gestió empresarial o els sistemes GIS; i del suport de l’Escola de Paisatgisme i Art Floral pel que fa el coneixement de la vegetació i la jardineria.  Tot plegat, a més, es combinarà amb pràctiques “reals” i workshops en espais concrets de la ciutat de Barcelona (o de la resta de Catalunya) que et permetrà posar en pràctica els treus projectes de paisatge en entorns reals.


Per a què et preparen?

-Estudiar paisatge et servirà per entendre, projectar i gestionar els espais oberts, tant de la ciutat com del territori.

-El paisatge està basat en sistemes complexos i interrelacionats que funcionen de forma conjunta i coordinada: el clima, la vegetació, els conreus, la fauna, l’activitat econòmica, la contaminació i la gestió dels residus i els recursos, l’ocupació física del territori ... Per tant, actuar sobre el paisatge no només vol dir projectar físicament els espais, sinó també entendre i actuar sobre aquests sistemes de forma conjunta. Els paisatges no només han de ser bonics, també són sistemes que han de funcionar correctament a nivell mediambiental i socioeconòmic. Per això aprendrem a imaginar i projectar els espais com a sistemes complexos que siguin sostenibles a nivell ambiental, social i econòmic.

-Avui en dia, moltes de les activitats de lleure i econòmiques es duen a terme fora dels edificis. Per tant, els espais oberts s’han d’ordenar per a poder acollir totes aquestes activitats: conreus i producció alimentària, gestió del turisme de masses i turisme rural, esports d’aventura o lleure, gestió dels residus urbans, entre moltes d’altres.

-Tenir el paisatge ordenat i ben gestionat és signe de les societats avançades i molts països del nostre entorn, especialment els anglosaxons, i estan dedicant molts recursos i atenció. Per a un país com el nostre és un factor clau de competitivitat perquè el paisatge (bell i ordenat) és la base del turisme, ningú vol visitar entorns degradats, o del sector agroalimentari amb valor afegit (denominacions d’origen, gastronomia, sector vinícola, ramaderia...).

-Per als països en vies de desenvolupament, entendre, gestionar i aprofitar els valors i els recursos dels seus paisatges és la gran esperança de futur per acabar amb els desequilibris i la pobresa. Entendre i actuar sobre les dinàmiques del paisatge pot acabar amb la fam i desenvolupar la industria turística en base als seus paisatges (l’activitat que més creix a nivell mundial) i que és una font nítida de riquesa.

-Després d’un segle XX en que el medi ambient s’havia degradat de forma notable, ara la societat exigeix la recuperació de les perifèries urbanes, dels rius, de la costa i dels territoris degradats per les infraestructures de mobilitat o energètiques. Igualment, a la ciutat es demanda la recuperació dels espais per a la natura en un moviment global que s’ha anomenat la “renaturalització de la ciutat”.

-El canvi climàtic és el repte més gran que afronta la humanitat en la seva història. El paisatge és la clau per a minimitzar els seus efectes. El paisatgista és un professional capaç d’entendre la complexitat dels canvis que afectaran els territoris i, per tant, pot establir estratègies per a minimitzar els seus efectes econòmics i socials. El paisatgista pot projectar i transformar els territoris per a fer-los més segurs i capaços d’afrontar els canvis de futur: inundacions, crescudes, desertització o stress hídric, canvis en la vegetació i els conreus, climes extrems, pujada del nivell del mar, augment de la temperatura, erosió... sobre tot això es pot actuar a través del projecte del paisatge. El paisatgista és, per tant, un gestor del canvi climàtic sobre un territori concret.

-En general, l’atenció pel medi ambient és el gran factor de canvi en el segle entrant, una revolució de pensament i d’actitud que canviarà la nostra forma de viure i els espais on transcorre la vida i que demandarà un contacte habitual i intensiu amb la natura que els paisatgista està cridat a liderar.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

 

Programa

Curs 1
 • Expressió gràfica 1
 • Empresa (paisatge economia i empresa)
 • Física
 • Informàtic 1
 • Geografia
 • Pensament i creativitat 1

Curs 2
 • Expressió gràfica 2 La representació del paisatge
 • Matemàtiques (geometria)
 • Pensament i creativitat 2
 • Informàtica 2 (Sensors i TIC)
 • Gestió Urbana
 • Agronomia
 • Història de l’art i del paisatge
 • Botànica 1
 • Ecologia i biodiversitat 3
 • Construcció d’estructures
 • Instal·lacions
 • Projectes 2

Curs 3
 • Pensament i creativitat 3
 • Botànica 2
 • Smart Cities
 • Avaluació del paisatge
 • Valors immaterials
 • Gestió de projecte i l’obra
 • Jardineria
 • Gestió del territori i el paisatge
 • Projectes 3
 • Projecte de final de grau
 • Pràctiques externes
 • Optatives

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 3 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El paisatge és la disciplina que estudia la relació entre els territoris i l’ús i l’ocupació que en fan les societats humanes.

Per tant, per entendre el paisatge, cal entendre les condicions prèvies del territori: topografia, hidrografia, ecosistemes, clima... i els usos i canvis que els homes fan d’aquest territori i els seus recursos.

Per entendre i actuar sobre el paisatge aplicarem conceptes de l’ecologia, la biologia, l’agronomia, l’economia, l’art i la cultura, l’urbanisme, l’arquitectura... Per tant, malgrat ser una disciplina polièdrica, permet posar l’accent, o especialitzar-se en el futur, en aquells aspectes que siguin més del vostre interès.

 

 

-L’eix principal del grau serà el projecte de paisatge. Cada curs es plantejaran projectes en espais concrets de la ciutat o del territori. Caldrà entendre aquests territoris en tota la seva complexitat i actuar-hi de forma conjunta: projectant la seva realitat física, les infraestructures i instal·lacions per al seu funcionament, el seu manteniment i els seu usos socials, accessibilitat i funcionament econòmic. De vegades es tractarà de projectar espais oberts i determinar els seus usos (lleure, esport, passeig, conreus, turisme...) d’altres també caldrà preveure estratègies de gestió que inclouran projectes empresarials i socials per a mantenir o desenvolupar aquests paisatges. Els projectes podran centrar-se també en actuacions sobre els seus elements biològics: vegetació i fauna per a preservar-ne i afavorir la seva biodiversitat o la recuperació dels entorns contaminats o ambientalment degradats.

 

-Per a materialitzar els vostres projectes caldrà aprendre les tècniques de dibuix, manual o informàtic, les representacions tridimensionals i informàtiques, renderitzacions, animacions o maquetes que et permetran convertir les teves idees en projectes intel·ligibles i presentar-te a concursos; també els documents de projecte (detalls, amidaments, pressupostos...) que et permetran dur-los a la realitat, així com les nocions bàsiques de la direcció i organització de l’obra de paisatge.

 

-Les assignatures del grau es divideixen en quatre grans blocs, repartits entre els tres cursos i sempre en paral·lel i coordinats amb les assignatures de projecte:

 

 1. Valors naturals i ecològics dels paisatges: Aprendràs les bases de l’ecologia i la biodiversitat. La flora i la fauna adequada per a cada clima, els seus factors d’amenaça i l’avaluació de la seva salut mediambiental. Seràs capaç d’escollir aquells elements vegetals adequats a cada projecte, per entorn i clima (arbres, plantes, conreus), les seves necessitats i les estratègies per al desenvolupament de la fauna.
 2. Organització i dinàmiques del territori: Aprendràs com s’organitzen les societats sobre els territoris, els models d’ocupació de les ciutats, pobles i infraestructures. Les diferències entre els entorns rurals i urbans. Com funcionen les dinàmiques econòmiques del turisme, l’agricultura, la silvicultura o la ramaderia. Com es gestiona la mobilitat, l’energia o els residus a nivell territorial. Les problemàtiques de territoris concrets com les costes o l’alta muntanya... Com funcionen i es gestionen els entorns urbans, què significa el concepte d’”smart city” o nocions de planificació territorial.
 3. Expressió artística i cultural del paisatge: Estudiarem com s’han relacionat les diferents tradicions culturals amb els paisatges. La història dels jardins i els paisatges i el seu significat per les diferents cultures del món. Exploraràs la història de l’art i els grans moviments artístics vinculats al paisatge com el “land art”, els jardins islàmics o asiàtics, com podem construir la idea de paisatge a través de l’art o la literatura i com la construcció de la idea del paisatge està íntimament relacionada amb la cultura i la identitat dels pobles i les nacions.
 4. Construcció i tecnologies del paisatge: Aprendràs tot allò que et cal saber per a construir els paisatges i els espais oberts i les noves tecnologies per al seu control i gestió, també aquelles vinculades a les noves tecnologies TIC, big data, sensors, models informàtics... A banda de les nocions d’estructures, construcció i instal·lacions que et permetran dur els teus projectes a la realitat.

 

-Per a fer-ho gaudiràs del suport i el “know how” del Campus de la Salle en camps com el projecte l’arquitectura, l’animació, els entorns i les aplicacions multimèdia, les smarts cities, el big data, la gestió empresarial o els sistemes GIS; i del suport de l’Escola de Paisatgisme i Art Floral pel que fa el coneixement de la vegetació i la jardineria.  Tot plegat, a més, es combinarà amb pràctiques “reals” i workshops en espais concrets de la ciutat de Barcelona (o de la resta de Catalunya) que et permetrà posar en pràctica els treus projectes de paisatge en entorns reals.


Per a què et preparen?

-Estudiar paisatge et servirà per entendre, projectar i gestionar els espais oberts, tant de la ciutat com del territori.

-El paisatge està basat en sistemes complexos i interrelacionats que funcionen de forma conjunta i coordinada: el clima, la vegetació, els conreus, la fauna, l’activitat econòmica, la contaminació i la gestió dels residus i els recursos, l’ocupació física del territori ... Per tant, actuar sobre el paisatge no només vol dir projectar físicament els espais, sinó també entendre i actuar sobre aquests sistemes de forma conjunta. Els paisatges no només han de ser bonics, també són sistemes que han de funcionar correctament a nivell mediambiental i socioeconòmic. Per això aprendrem a imaginar i projectar els espais com a sistemes complexos que siguin sostenibles a nivell ambiental, social i econòmic.

-Avui en dia, moltes de les activitats de lleure i econòmiques es duen a terme fora dels edificis. Per tant, els espais oberts s’han d’ordenar per a poder acollir totes aquestes activitats: conreus i producció alimentària, gestió del turisme de masses i turisme rural, esports d’aventura o lleure, gestió dels residus urbans, entre moltes d’altres.

-Tenir el paisatge ordenat i ben gestionat és signe de les societats avançades i molts països del nostre entorn, especialment els anglosaxons, i estan dedicant molts recursos i atenció. Per a un país com el nostre és un factor clau de competitivitat perquè el paisatge (bell i ordenat) és la base del turisme, ningú vol visitar entorns degradats, o del sector agroalimentari amb valor afegit (denominacions d’origen, gastronomia, sector vinícola, ramaderia...).

-Per als països en vies de desenvolupament, entendre, gestionar i aprofitar els valors i els recursos dels seus paisatges és la gran esperança de futur per acabar amb els desequilibris i la pobresa. Entendre i actuar sobre les dinàmiques del paisatge pot acabar amb la fam i desenvolupar la industria turística en base als seus paisatges (l’activitat que més creix a nivell mundial) i que és una font nítida de riquesa.

-Després d’un segle XX en que el medi ambient s’havia degradat de forma notable, ara la societat exigeix la recuperació de les perifèries urbanes, dels rius, de la costa i dels territoris degradats per les infraestructures de mobilitat o energètiques. Igualment, a la ciutat es demanda la recuperació dels espais per a la natura en un moviment global que s’ha anomenat la “renaturalització de la ciutat”.

-El canvi climàtic és el repte més gran que afronta la humanitat en la seva història. El paisatge és la clau per a minimitzar els seus efectes. El paisatgista és un professional capaç d’entendre la complexitat dels canvis que afectaran els territoris i, per tant, pot establir estratègies per a minimitzar els seus efectes econòmics i socials. El paisatgista pot projectar i transformar els territoris per a fer-los més segurs i capaços d’afrontar els canvis de futur: inundacions, crescudes, desertització o stress hídric, canvis en la vegetació i els conreus, climes extrems, pujada del nivell del mar, augment de la temperatura, erosió... sobre tot això es pot actuar a través del projecte del paisatge. El paisatgista és, per tant, un gestor del canvi climàtic sobre un territori concret.

-En general, l’atenció pel medi ambient és el gran factor de canvi en el segle entrant, una revolució de pensament i d’actitud que canviarà la nostra forma de viure i els espais on transcorre la vida i que demandarà un contacte habitual i intensiu amb la natura que els paisatgista està cridat a liderar.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

 

Programa

Curs 1
 • Expressió gràfica 1
 • Empresa (paisatge economia i empresa)
 • Física
 • Informàtic 1
 • Geografia
 • Pensament i creativitat 1

Curs 2
 • Expressió gràfica 2 La representació del paisatge
 • Matemàtiques (geometria)
 • Pensament i creativitat 2
 • Informàtica 2 (Sensors i TIC)
 • Gestió Urbana
 • Agronomia
 • Història de l’art i del paisatge
 • Botànica 1
 • Ecologia i biodiversitat 3
 • Construcció d’estructures
 • Instal·lacions
 • Projectes 2

Curs 3
 • Pensament i creativitat 3
 • Botànica 2
 • Smart Cities
 • Avaluació del paisatge
 • Valors immaterials
 • Gestió de projecte i l’obra
 • Jardineria
 • Gestió del territori i el paisatge
 • Projectes 3
 • Projecte de final de grau
 • Pràctiques externes
 • Optatives

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 3 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats