Per què triar aquest grau?

Com a graduat en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació de La Salle estaràs habilitat per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Electrònic de Telecomunicació i et desenvoluparàs en un dels sectors econòmics més atractius i estratègics per la seva capacitat de creixement.

Tindràs l'oportunitat d'obtenir l'esment en Robòtica i especialitzar-te en la tendència de futur, estudiant un itinerari específic de 30 ETCS. Et prepararàs per treballar al món de la robòtica aplicada en múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial.

El primer curs és comú entre totes les enginyeries TIC de La Salle i, si no estàs convençut de quina enginyeria TIC t'interessa més, pots canviar sense perdre cap crèdit. A més sempre es permet cursar assignatures d'altres enginyeries que et puguin interessar.

 

Podràs escollir també entre una àmplia oferta de diferents optatives al llarg de la carrera. Amb assignatures com: intel·ligència artificial, gestió i planificació de xarxes, disseny 3D, projectes web, arquitectura de computadors, producció multimèdia i de videojocs, programació avançada i estructura de dades, et permetrà adaptar el grau als teus interessos i especialitzar-te en el qual més t'agradi.

Aprendràs a treballar amb les diferents plataformes robòtiques del mercat com: Romibo, Pleo, Bioloid, Reem (PAL), Llec. El primer any et proporcionarem el teu propi LS Maker, un robot amb el qual podràs experimentar des del primer dia.

 

Comptaràs amb l'experiència d'estudiar a la primera escola a impartir l'especialitat de Sistemes Electrònics a Catalunya i gaudiràs dels més de 30 laboratoris tecnològics punters a la teva disposició.

Podràs optar a una doble titulació entre enginyeria electrònica de telecomunicacions i enginyeria OTIC amb només un any més.

Realitzaràs projectes i pràctiques en les empreses capdavanteres del sector, i podràs participar de programes de exchange amb universitats internacionals líders en electrònica i robòtica.

Per a què et preparen?

L'electrònica, té un paper clau en el desenvolupament i en el progrés tecnològic de la societat i de les empreses, ja que et prepara per dissenyar i produir la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, la robòtica, el control i el tractament de la informació, mitjançant l'aplicació de sistemes i circuits electrònics.

El Grau et proporcionarà els coneixements i tecnologies necessàries en electrònica digital i analògica, microprocessadors, electrotècnica, sistemes de control, domòtica, instrumentació, i telecomunicacions, amb especial èmfasi a l'àrea de la robòtica.

Tindràs una àmplia oferta de sortides professionals que la nostra borsa de treball posarà a la teva disposició. Els nostres alumnes compten amb una ocupació de gairebé el 100%, especialment en llocs relacionats amb la creació d'equipaments electrònics com a instruments, computadors, equips de control i de comunicació, i també en innovació i recerca dins de les empreses.

Et podràs incorporar en un dels nostres grups de recerca. La Salle compta amb importants projectes de recerca aplicada en àmbits com la robòtica social o la robòtica educativa.

Estudiaràs en grups reduïts de forma pràctica, amb més de 30 laboratoris, amb la metodologia Learning by challenge, basada en reptes reals d'empreses. Amb un seguiment continu de tutories que t'assessoraran i orientaran al llarg de la teva vida universitària.

 

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d'optativitat cursant les següents assignatures:

 • Projectes de robòtica (9)
 • Introducció a la robòtica (3)
 • Compatibilitat electromagnètica (3)
 • Sistemes de navegació (4)
 • Robòtica assistencial (4)
 • Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
 • Tendències en robòtica (4) 

El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

CURS 1 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Electrònica bàsica (12) 

Business and Engineering (4) 

Àlgebra (8)

Càlcul (10) 

Pensament i creativitat I (2) 

Introducció als ordinadors (9)

Disseny i usabilitat I (5)

Metodologia i tecnologia de programació (10)

 

CURS 2 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Electrònica analògica (8)

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Senyals i sistemes de tranmissió (6)

Value Chain and Financial Economics (4)

Pensament i creativitat II (2)

Estadística i anàlisis matemàtica (8)

Física (6)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

 

SEMESTRE 1                                  SEMESTRE 2 

Televisió digital I (4)                      Teoria de circuits (4)

 

CURS 3 

SEMESTRE 1 

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)

Propagació electromagnètica (4) 

Processament digital del senyal (4) 

Sistemes operatius (5)

 

SEMESTRE 2 

Sensors (3) 

Organizational Management (3) 

Circuits integrats programables (3) 

Tecnologies en perifèrics (4) 

Sistemes de control (3) 

Teconologies de radiofreqüència (5) 

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Xarxes d'àrea local (6) 

Pensament i creativitat III (3) 

Laboratori i de mesures electròniques (6) 

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 

Interconnexió de xarxes de dades (4) 

Automàtica i domòtica (5)

Electrònica de potència (4)

Mercat i serveis de telecomunicacions (1) 

Project Management (3) 

 

SEMESTRE 2

Pràctiques externes (4) 

Treball final de grau (16)

Entrepreneurship ansd Innovation (3) 

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Laboratori de comunicacions (4) 

Producció multimèdia II (6) 

Projectes en robòtica (9) 

Fonaments d'acústica i àudio (6)

Llenguatge audiovisual (4)

Animació 3D (5)

Bases de dades (5) 

Producció de video i àudio (4) 

Producció de videojocs (6) 

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6) 

Producció multimèdia I (4) 

Programació avançada i estructura de dades (8)

Introducció a la robòtica (3) 

Laboratori de telmàtica (6)

Disseny i usabilitat II (5) 

 

SEMESTRE 1 

Antenes (3)

Vendes (4)

Intel·ligència, realitat i vituralitat (4)

Compatibilitat electromagnètica (3) 

Metodologia del software II (4) 

Televisió interactiva (3) 

Programació de gràfics 3D (5)

Comunicacions per a entorns hostils (3) 

Mineria de dades (5) 

Projectes en arquitectura distribuïda (4)

Video digital (4) 

Comptabilitat (6)

Processament d'àudio i parla (4) 

Administració i disseny de sistemes (6) 

Pràctiques externes III (4) 

Màrqueting (4)

Sistemes d'informació (4)

Dramatúrgia audiovisual (3) 

Col·laboració departamental I (4) 

Animació de personatges (4) 

Acústica arquitectònica (4) 

Arquitectura de computadors (5)

Sistemes de navegació (4) 

Robòtica assistencial (4)

Pràctiques externes II (4) 

Gestió de màrqueting (4) 

Negoci internacional (5)

Projectes web I (4) 

Xarxes de banda ampla de nova generació (3)

Comunicacions òptiques (4)

Microeconomia (4) 

Finances (6)

 

SEMESTRE 2 

Música i efectes sonors (4) 

Estratègia de negocis (3) 

Fotografía digital (3)

Equipament de video (4) 

Direcció d'equips i organitzacions (4) 

Macroeconomia (4) 

Sistemes operatius avançats (4)

Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3) 

Tendències en robòtica (4) 

Gestió i planificació de xarxes (2) 

Mètodes i eines de decisió (4) 

Direcció de projectes (6) 

Desenvolupament de nous productes (4) 

Software ràdio (3) 

Col·laboració departamental II (4)

Col·laboració departamental III (4) 

Expressió artística (2) 

Seguretat en les TIC (4) 

Comunicacions digitals (4) 

Circuits de microones (4) 

Sistemes basats en el coneixement (4) 

Projectes web II (5) 

Processament digital de la imatge (4) 

Xarxes sense fils (4) 

Llenguatges de programació (6) 

Síntesi d'imatges (5)

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions de La Salle, és l'únic grau d'Espanya en el qual podràs obtenir l'esment en Robòtica, un sector capdavanter i de fort creixement, amb aplicacions tant en robòtica de serveis com de logística.
L'enginyeria electrònica de telecomunicacions et prepararà per ser capaç de dissenyar i produir equips, components i sistemes electrònics destinats a sistemes de telecomunicacions tals com a transmissors i processadors de senyal i informació, robots, satèl·lits, drones, antenes, amplificadors, sistemes de tractament de dades, entre uns altres.

 

Com a graduat en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació de La Salle estaràs habilitat per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Electrònic de Telecomunicació i et desenvoluparàs en un dels sectors econòmics més atractius i estratègics per la seva capacitat de creixement.

Tindràs l'oportunitat d'obtenir l'esment en Robòtica i especialitzar-te en la tendència de futur, estudiant un itinerari específic de 30 ETCS. Et prepararàs per treballar al món de la robòtica aplicada en múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial.

El primer curs és comú entre totes les enginyeries TIC de La Salle i, si no estàs convençut de quina enginyeria TIC t'interessa més, pots canviar sense perdre cap crèdit. A més sempre es permet cursar assignatures d'altres enginyeries que et puguin interessar.

 

Podràs escollir també entre una àmplia oferta de diferents optatives al llarg de la carrera. Amb assignatures com: intel·ligència artificial, gestió i planificació de xarxes, disseny 3D, projectes web, arquitectura de computadors, producció multimèdia i de videojocs, programació avançada i estructura de dades, et permetrà adaptar el grau als teus interessos i especialitzar-te en el qual més t'agradi.

Aprendràs a treballar amb les diferents plataformes robòtiques del mercat com: Romibo, Pleo, Bioloid, Reem (PAL), Llec. El primer any et proporcionarem el teu propi LS Maker, un robot amb el qual podràs experimentar des del primer dia.

 

Comptaràs amb l'experiència d'estudiar a la primera escola a impartir l'especialitat de Sistemes Electrònics a Catalunya i gaudiràs dels més de 30 laboratoris tecnològics punters a la teva disposició.

Podràs optar a una doble titulació entre enginyeria electrònica de telecomunicacions i enginyeria OTIC amb només un any més.

Realitzaràs projectes i pràctiques en les empreses capdavanteres del sector, i podràs participar de programes de exchange amb universitats internacionals líders en electrònica i robòtica.

Per a què et preparen?

L'electrònica, té un paper clau en el desenvolupament i en el progrés tecnològic de la societat i de les empreses, ja que et prepara per dissenyar i produir la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, la robòtica, el control i el tractament de la informació, mitjançant l'aplicació de sistemes i circuits electrònics.

El Grau et proporcionarà els coneixements i tecnologies necessàries en electrònica digital i analògica, microprocessadors, electrotècnica, sistemes de control, domòtica, instrumentació, i telecomunicacions, amb especial èmfasi a l'àrea de la robòtica.

Tindràs una àmplia oferta de sortides professionals que la nostra borsa de treball posarà a la teva disposició. Els nostres alumnes compten amb una ocupació de gairebé el 100%, especialment en llocs relacionats amb la creació d'equipaments electrònics com a instruments, computadors, equips de control i de comunicació, i també en innovació i recerca dins de les empreses.

Et podràs incorporar en un dels nostres grups de recerca. La Salle compta amb importants projectes de recerca aplicada en àmbits com la robòtica social o la robòtica educativa.

Estudiaràs en grups reduïts de forma pràctica, amb més de 30 laboratoris, amb la metodologia Learning by challenge, basada en reptes reals d'empreses. Amb un seguiment continu de tutories que t'assessoraran i orientaran al llarg de la teva vida universitària.

 

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d'optativitat cursant les següents assignatures:

 • Projectes de robòtica (9)
 • Introducció a la robòtica (3)
 • Compatibilitat electromagnètica (3)
 • Sistemes de navegació (4)
 • Robòtica assistencial (4)
 • Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
 • Tendències en robòtica (4) 

El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

CURS 1 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Electrònica bàsica (12) 

Business and Engineering (4) 

Àlgebra (8)

Càlcul (10) 

Pensament i creativitat I (2) 

Introducció als ordinadors (9)

Disseny i usabilitat I (5)

Metodologia i tecnologia de programació (10)

 

CURS 2 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Electrònica analògica (8)

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Senyals i sistemes de tranmissió (6)

Value Chain and Financial Economics (4)

Pensament i creativitat II (2)

Estadística i anàlisis matemàtica (8)

Física (6)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

 

SEMESTRE 1                                  SEMESTRE 2 

Televisió digital I (4)                      Teoria de circuits (4)

 

CURS 3 

SEMESTRE 1 

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)

Propagació electromagnètica (4) 

Processament digital del senyal (4) 

Sistemes operatius (5)

 

SEMESTRE 2 

Sensors (3) 

Organizational Management (3) 

Circuits integrats programables (3) 

Tecnologies en perifèrics (4) 

Sistemes de control (3) 

Teconologies de radiofreqüència (5) 

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Xarxes d'àrea local (6) 

Pensament i creativitat III (3) 

Laboratori i de mesures electròniques (6) 

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 

Interconnexió de xarxes de dades (4) 

Automàtica i domòtica (5)

Electrònica de potència (4)

Mercat i serveis de telecomunicacions (1) 

Project Management (3) 

 

SEMESTRE 2

Pràctiques externes (4) 

Treball final de grau (16)

Entrepreneurship ansd Innovation (3) 

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Laboratori de comunicacions (4) 

Producció multimèdia II (6) 

Projectes en robòtica (9) 

Fonaments d'acústica i àudio (6)

Llenguatge audiovisual (4)

Animació 3D (5)

Bases de dades (5) 

Producció de video i àudio (4) 

Producció de videojocs (6) 

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6) 

Producció multimèdia I (4) 

Programació avançada i estructura de dades (8)

Introducció a la robòtica (3) 

Laboratori de telmàtica (6)

Disseny i usabilitat II (5) 

 

SEMESTRE 1 

Antenes (3)

Vendes (4)

Intel·ligència, realitat i vituralitat (4)

Compatibilitat electromagnètica (3) 

Metodologia del software II (4) 

Televisió interactiva (3) 

Programació de gràfics 3D (5)

Comunicacions per a entorns hostils (3) 

Mineria de dades (5) 

Projectes en arquitectura distribuïda (4)

Video digital (4) 

Comptabilitat (6)

Processament d'àudio i parla (4) 

Administració i disseny de sistemes (6) 

Pràctiques externes III (4) 

Màrqueting (4)

Sistemes d'informació (4)

Dramatúrgia audiovisual (3) 

Col·laboració departamental I (4) 

Animació de personatges (4) 

Acústica arquitectònica (4) 

Arquitectura de computadors (5)

Sistemes de navegació (4) 

Robòtica assistencial (4)

Pràctiques externes II (4) 

Gestió de màrqueting (4) 

Negoci internacional (5)

Projectes web I (4) 

Xarxes de banda ampla de nova generació (3)

Comunicacions òptiques (4)

Microeconomia (4) 

Finances (6)

 

SEMESTRE 2 

Música i efectes sonors (4) 

Estratègia de negocis (3) 

Fotografía digital (3)

Equipament de video (4) 

Direcció d'equips i organitzacions (4) 

Macroeconomia (4) 

Sistemes operatius avançats (4)

Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3) 

Tendències en robòtica (4) 

Gestió i planificació de xarxes (2) 

Mètodes i eines de decisió (4) 

Direcció de projectes (6) 

Desenvolupament de nous productes (4) 

Software ràdio (3) 

Col·laboració departamental II (4)

Col·laboració departamental III (4) 

Expressió artística (2) 

Seguretat en les TIC (4) 

Comunicacions digitals (4) 

Circuits de microones (4) 

Sistemes basats en el coneixement (4) 

Projectes web II (5) 

Processament digital de la imatge (4) 

Xarxes sense fils (4) 

Llenguatges de programació (6) 

Síntesi d'imatges (5)

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats