Per què triar aquest grau?

 1. Comptem amb l'experiència de ser la primera escola a impartir l'especialitat de sistemes electrònics a Catalunya, i amb un claustre de professors d'àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.
 2. Podràs participar en projectes reals de transferència de tecnologia o de recerca robòtica amb empreses líders en el sector, i en competicions de prestigi com VEX Robotics o Robocup i al Club de Robòtica de La Salle Campus Barcelona.
 3. El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, menció en Robòtica, compta amb una àmplia gamma de plataformes. Alguns exemples són el LSmaker, Romibo, Pleo, Bioloid, Reem (PAL), o LEGO, entre d'altres.
 4. Pels grups reduïts i la metodologia pràctica i participativa. Aquesta fórmula d'ensenyament-aprenentatge et permetrà desenvolupar i adquirir habilitats i coneixements necessaris per a la inserció laboral.
 5. La Salle compta amb una gran experiència en l'àmbit de la robòtica, una gran xarxa d'antics alumnes, projectes i investigacions i tecnologies base.

Per a què et preparen?

Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes , aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l'electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

 • Exercir com a Enginyer Tècnic de Telecomunicació combinant l'Enginyeria (desenvolupament ), la Ciència (investigació) i la Societat ( aplicació).
 • Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laboradora o la intel·ligència artificial.
 • Especialitzar al graduat en "Cloud Robotic" tenint el coneixement i el control de la xarxa i fent ús del “Simplexity", l'art i l' ciència de fer coses complicades a partir de solucions senzilles.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d'optativitat cursant les següents assignatures:

 • Introducció a la robòtica
 • Sistemes de navegació
 • Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Robòtica assistencial
 • Tendències en robòtica
 • Projectes en robòtica

El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

 

PRIMER CURS

Anual:

 • Business and Engineering (6) FB
 • Àlgebra (8) FB
 • Càlcul (10) FB
 • Metodologia i tecnologia de la programació (10) FB
 • Electrònica bàsica (12) FB
 • Introducció als ordinadors (9)
 • Disseny i usabilitat (5)

 

SEGON CURS:

Anual:

 • Value Chain and Financial Economics (6) FB
 • Estadística i anàlisi matemàtica (8) FB
 • Física (6)
 • Disseny i programació orientats a objectes (6)
 • Senyals i sistemes de transmissió (6)
 • Electrònica analògica (8)
 • Sistemes digitals i microprocessadors (9)
 • Introducció a la robòtica (3)

Primer semestre:

 • TV Digital I (4)

Segon semestre:

 • Teoria de circuits (4)

 

TERCER CURS

Anual:

 • Xarxes d'Àrea local (6)
 • Laboratori de mesures electròniques (6)

Primer Semestre:

 • Project Management (3)
 • Sistemes operatius (5)
 • Processament digital del senyal (4)
 • Propagació Electromagnètica (4)
 • Infraestructures elèctriques i de comunicació (4)
 • Sistemes de navegació (4)

Segon Semestre:

 • Tecnologies en Perifèrics (4)
 • Circuits integrats programables (3)
 • Sistemes de control (3)
 • Tecnologies de radiofreqüència (5)
 • Sensors (3)
 • Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
 • Organizational Management (3)

 

QUART CURS

Anual:

 • Projectes de Robòtica (9)

Primer semestre:

 • Entrepreneurship and Innovation (3)
 • Mercat i serveis de telecomunicacions (1)
 • Interconnexió de xarxes de dades (4)
 • Automàtica i domòtica (5)
 • Electrònica de potència (4)
 • Compatibilitat electromagnètica (3)
 • Robòtica assistencial (4)

Segon semestre:

 • Corporate social Responsability (3)
 • Pràctiques externes (4)
 • Treball de final de grau (16)
 • Tendències de Robòtica (4)

 

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades.

El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació està emmarcat dins l'entorn de les TIC i gaudeix d'una base tecnològica pròpia i d'unes competències professionals clarament definides i molt demandades.

Estudiant la menció en Robòtica, t'especialitzaràs en el món de la robòtica aplicada a múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial, creant tecnologia que permetrà transformar oficis i millorar la vida quotidiana, creant elements tangibles amb vida artificial, un sector en fort creixement i amb gran projecció de futur.

 1. Comptem amb l'experiència de ser la primera escola a impartir l'especialitat de sistemes electrònics a Catalunya, i amb un claustre de professors d'àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.
 2. Podràs participar en projectes reals de transferència de tecnologia o de recerca robòtica amb empreses líders en el sector, i en competicions de prestigi com VEX Robotics o Robocup i al Club de Robòtica de La Salle Campus Barcelona.
 3. El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, menció en Robòtica, compta amb una àmplia gamma de plataformes. Alguns exemples són el LSmaker, Romibo, Pleo, Bioloid, Reem (PAL), o LEGO, entre d'altres.
 4. Pels grups reduïts i la metodologia pràctica i participativa. Aquesta fórmula d'ensenyament-aprenentatge et permetrà desenvolupar i adquirir habilitats i coneixements necessaris per a la inserció laboral.
 5. La Salle compta amb una gran experiència en l'àmbit de la robòtica, una gran xarxa d'antics alumnes, projectes i investigacions i tecnologies base.

Per a què et preparen?

Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes , aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l'electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

 • Exercir com a Enginyer Tècnic de Telecomunicació combinant l'Enginyeria (desenvolupament ), la Ciència (investigació) i la Societat ( aplicació).
 • Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laboradora o la intel·ligència artificial.
 • Especialitzar al graduat en "Cloud Robotic" tenint el coneixement i el control de la xarxa i fent ús del “Simplexity", l'art i l' ciència de fer coses complicades a partir de solucions senzilles.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d'optativitat cursant les següents assignatures:

 • Introducció a la robòtica
 • Sistemes de navegació
 • Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Robòtica assistencial
 • Tendències en robòtica
 • Projectes en robòtica

El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

 

PRIMER CURS

Anual:

 • Business and Engineering (6) FB
 • Àlgebra (8) FB
 • Càlcul (10) FB
 • Metodologia i tecnologia de la programació (10) FB
 • Electrònica bàsica (12) FB
 • Introducció als ordinadors (9)
 • Disseny i usabilitat (5)

 

SEGON CURS:

Anual:

 • Value Chain and Financial Economics (6) FB
 • Estadística i anàlisi matemàtica (8) FB
 • Física (6)
 • Disseny i programació orientats a objectes (6)
 • Senyals i sistemes de transmissió (6)
 • Electrònica analògica (8)
 • Sistemes digitals i microprocessadors (9)
 • Introducció a la robòtica (3)

Primer semestre:

 • TV Digital I (4)

Segon semestre:

 • Teoria de circuits (4)

 

TERCER CURS

Anual:

 • Xarxes d'Àrea local (6)
 • Laboratori de mesures electròniques (6)

Primer Semestre:

 • Project Management (3)
 • Sistemes operatius (5)
 • Processament digital del senyal (4)
 • Propagació Electromagnètica (4)
 • Infraestructures elèctriques i de comunicació (4)
 • Sistemes de navegació (4)

Segon Semestre:

 • Tecnologies en Perifèrics (4)
 • Circuits integrats programables (3)
 • Sistemes de control (3)
 • Tecnologies de radiofreqüència (5)
 • Sensors (3)
 • Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
 • Organizational Management (3)

 

QUART CURS

Anual:

 • Projectes de Robòtica (9)

Primer semestre:

 • Entrepreneurship and Innovation (3)
 • Mercat i serveis de telecomunicacions (1)
 • Interconnexió de xarxes de dades (4)
 • Automàtica i domòtica (5)
 • Electrònica de potència (4)
 • Compatibilitat electromagnètica (3)
 • Robòtica assistencial (4)

Segon semestre:

 • Corporate social Responsability (3)
 • Pràctiques externes (4)
 • Treball de final de grau (16)
 • Tendències de Robòtica (4)

 

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats