Per què triar aquest grau?

 • Comptem amb l’experiència de ser la primera Escola en impartir l’especialitat de Sistemes Electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d’àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.

 • Un Pla d’estudis adaptat anualment a les necessitats del mercat laboral i les noves tecnologies.

 • Podràs participar en projectes de transferència de tecnologia o d’investigació amb empreses líders del sector.

 • Pels més de 30 laboratoris tecnològics a disposició dels alumnes on realitzar pràctiques.Pels grups reduïts i la metodologia pràctica i participativa. A La Salle, totes les Enginyeries tenen el primer curs comú i des d’un inici es realitzen pràctiques i treballs entre alumnes de diferents titulacions. 

Per a què et preparen?

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les comunicacions, el control i el tractament de la informació. 

El Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de Telecomunicació proporciona les eines que han proporcionat al disseny electrònic el prestigi assolit en l'actualitat, desenvolupant coneixements d'electrònica analògica i digital, de microprocessadors, de electrotècnica, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d'instrumentació, d'electromedicina i d'àrees comunes de telecomunicacions. 

La titulació ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l'equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la recerca en laboratoris de R + D de les empreses.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 3
Física
Electrònica analògica
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Televisió digital I
Semestre 4
Física
Electrònica analògica
Teoria de Circuits
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Semestre 5
Propagació Electromagnètica
Electromedicina
Laboratori de mesures electròniques
Sistemes operatius
Project Management
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Xarxes d'àrea local
Semestre 6
Electromedicina
Laboratori de mesures electròniques
Organizational Management
Control i robòtica
Sistemes electrònics configurables
Xarxes d'àrea local
Tecnologies en perifèrics
Tecnologies de RF
Semestre 7
Mercat i serveis de telecomunicació
Entrepreneurship and innovation
Sensors
Compatibilitat electromagnètica
Interconnexió de xarxes de dades
Automàtica i domòtica
Electrònica de potència
Semestre 8
Treball final de grau
Corporate social responsibility
Tendències tecnològiques
Pràctiques externes
Microelectrònica

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

La titulació ofereix un gran ventall de sortides professinals, especialment en laboratoris de R+D d'empreses o en la creació de nous productes i serveis en l'equipament electrònic.

Comptem amb l'experiència de ser la primera Escola en impartir l'especialitat de sistemes electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d'àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzt durant la carrera.

 • Comptem amb l’experiència de ser la primera Escola en impartir l’especialitat de Sistemes Electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d’àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.

 • Un Pla d’estudis adaptat anualment a les necessitats del mercat laboral i les noves tecnologies.

 • Podràs participar en projectes de transferència de tecnologia o d’investigació amb empreses líders del sector.

 • Pels més de 30 laboratoris tecnològics a disposició dels alumnes on realitzar pràctiques.Pels grups reduïts i la metodologia pràctica i participativa. A La Salle, totes les Enginyeries tenen el primer curs comú i des d’un inici es realitzen pràctiques i treballs entre alumnes de diferents titulacions. 

Per a què et preparen?

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les comunicacions, el control i el tractament de la informació. 

El Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de Telecomunicació proporciona les eines que han proporcionat al disseny electrònic el prestigi assolit en l'actualitat, desenvolupant coneixements d'electrònica analògica i digital, de microprocessadors, de electrotècnica, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d'instrumentació, d'electromedicina i d'àrees comunes de telecomunicacions. 

La titulació ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l'equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la recerca en laboratoris de R + D de les empreses.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 3
Física
Electrònica analògica
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Televisió digital I
Semestre 4
Física
Electrònica analògica
Teoria de Circuits
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Semestre 5
Propagació Electromagnètica
Electromedicina
Laboratori de mesures electròniques
Sistemes operatius
Project Management
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Xarxes d'àrea local
Semestre 6
Electromedicina
Laboratori de mesures electròniques
Organizational Management
Control i robòtica
Sistemes electrònics configurables
Xarxes d'àrea local
Tecnologies en perifèrics
Tecnologies de RF
Semestre 7
Mercat i serveis de telecomunicació
Entrepreneurship and innovation
Sensors
Compatibilitat electromagnètica
Interconnexió de xarxes de dades
Automàtica i domòtica
Electrònica de potència
Semestre 8
Treball final de grau
Corporate social responsibility
Tendències tecnològiques
Pràctiques externes
Microelectrònica

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats