Per què triar aquest grau?

 • La Salle BCN – Universitat Ramon Llull és la única universitat privada que ofereix la Doble titulació d’Enginyeria Informàtica i Direcció d’Empreses de Catalunya.
 • En només 5 anys i mig pots obtenir dos títols universitaris oficials.
 • La diferència entra cursar els dos graus per separat i la doble titulació d’aquest dos mateixos graus en 5 cursos i mig, suposa una reducció de 88 ECTS i la possibilitat de fer els 2 TFG (Treballs de Final de Grau) basats en un tronc comú.
 • Els alumnes cursaran la doble titulació alternant assignatures d’ambdós àmbits, enginyeria i direcció d’empreses, en grups reduïts i emprant els idiomes de castellà i anglès.
 • L’enfocament d’aquest doble programa és molt pràctic amb un metodologia diferencial, basada en escenaris, desenvolupant projectes reals d’empreses.
 • La seva sortida professional neix de la demanada de l’empresariat actual. Uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • A la Salle BCN el 100% dels titulats treballen al finalitzar els seus estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat les pràctiques.
 • El programa s’adapta al perfil necessari per les organitzacions i entitats del futur. Un perfil interdisciplinari amb projecció i amb alt nivell d’ocupació.

Per a què et preparen?

La doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques de La Salle BCN té l’objectiu de formar elsprofessionals directius i tecnològics del futur capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d’entitats, activitats d’implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d’una empresa o organització, tant en el seu àmbit global com en les diferents àrees funcionals.

En el mercat laboral es sol·liciten perfils amb una gran capacitat analítica i habilitats de gestió que treballin com responsables de departaments estratègics per la companyia (financer, recursos humans, ventes i Marketing, distribució i comerç, etc.) o com alts càrrecs directius, entre altres llocs dins de l’organigrama de l’empresa.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i el seu impacte en tots els sectors professionals i en totes les àrees funcionals ha fet que la revista Forbes situés al 2015 empreses tecnològiques entre les primeres 10 marques més poderoses del món amb següent ordre: Apple, Microsoft, Google, Coca-cola, IBM, McDonald’s, Samsung, Toyota, General Electrics i Facebook. I, entre l’11ª i la 20ª posició d’empreses més poderoses del món va situar a 5 empreses més tecnològiques:  Amazon.com, at&t, CISCO , Intel y Oracle.

Què necessites per accedir?

Els graus en Direcció d’Empreses i en Enginyeria Informàtica apareixen entre elsgraus amb més projecció laborat pels pròxims anys. Tant sols, per l’any 2016 espreveuen més de 700.000 vacants en el sector de les TIC a la Unió Europea.

Realitzar una doble titulació del grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques i d’Enginyeria Informàtica et prepara per un nou perfil professional que et farà més competitiu en el mercat laboral i et capacitarà per ocupar lloc de treball de direcció d’empreses i cobrir els nois perfils professionals que el mercat laboral mundial està adquirint.

Alguns d’aquests nous perfils professionals mixtos basats en la tecnologia i la direcció d’empreses són:

 • Data Scientist.
 • Expert en Big Data i Business Intelligence.
 • Especialista en desenvolupament de negoci i aplicacions IoT – Internet de les Coses.
 • Espert en Gestió documental i digitalització de processos.
 • Experts en desenvolupament d’aplicacions d’intel·ligència col·lectiva.
 • Desenvolupament de negocio y aplicacions IoT - Internet de las Coses
 • Experts en disseny d’eines d’analítica social per extreure rèdit comercial dels hàbits, opinions i tendències de consum detectats en el món 2.0.
 • Desenvolupament de productes en empreses del sector de les TIC.
 • Direcció general, especialment en empreses amb ús intensiu d eles TIC
 • Consultoria en àmbits de les tecnologies de la informació i ERP.
 • Àrea de Marketing/comercial per l’aplicació de la tecnologia com factor diferencial en les accions de Marketing i comercial.
 • Direcció tecnològica en empreses (desenvolupament d’aplicacions o responsable de sistemes de seguretat tecnològica).

Programa

PRIMER CURS

 • Principles of Business Management
 • Foreign Language I
 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Metodologia I tecnologia de la Programació
 • Electrònica Bàsica
 • Disseny i usabilitat
 • Introducció als ordinadors
 • Foreign language II

SEGON CURS

 • Principles of marketing
 • Business Communication Skills I
 • Microeconomics
 • Management IT and Information Systems I
 • Senyals I Sistemes de Transmissió
 • Estadística i Anàlisis Matemàtica
 • Bases de Dades
 • Xarxes d’Àrea Local
 • Disseny i Programació Orientats a Objectes
 • Sistemes Digitals I Microprocessadors
 • Human Resources
 • Accounting Principles I
 • Macroeconomics

TERCER CURS

 • Projectes Client/Servidor
 • Interconnexió de xarxes de Dades
 • Administració i Disseny de Sistemes
 • Cross/Cultural Management
 • Accounting Principles II
 • Projectes de Programació
 • Programació avançada i estructura de dades
 • Projecte Web
 • Creativity and Innovation in Technological Organizations
 • Financial Management
 • New Product and Service Development
 • Business Law II
 • Modern Social Thought and Movements and Economic History
 • Methods of Decision Analysis

QUART CURS

 • Sistemes Operatius
 • Metodologia del Software
 • Gràfics I
 • Principles of Operations
 • Marketing Management
 • Principles of Finance
 • Applied Research in Management and Technology
 • Principles of Technological Project Management
 • Sistemes Basats en el Coneixement
 • Sistemes Operatius Avançats
 • Tendències Tecnològiques
 • Avenços en Informàtica
 • Supply Chain Management
 • Business Ethics
 • E-Business
 • Marketing Simulations

CINQUÈ CURS

 • Mineria de dades
 • Projectes en Arquitectura Distribuïda
 • Arquitectura en Computadores
 • Integrated marketing Communications
 • Corporate and International Finance
 • Budgeting Planning and Control
 • Sales Management
 • Management IT and Information Systems II
 • Business Communication Skills II
 • International Business
 • Entrepreneurship and Venture Capital

SISÈ CURS

 • Treball Final de Grau
 • Final Thesis

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 11 Semestre(s)
Crèdits: 391

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

La Salle Campus Barcelona t’ofereix la doble titulació entre l’àmbit de l’Enginyeria TIC i l’àmbit de la Direcció d’Empreses. Aquesta doble titulació de grau permet als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys i mig acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

El disseny d’aquesta doble titulació permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

Les dobles titulacions exigeixen a l’alumne un esforç superior al que realitza un alumne que en 4 anys (240 crèdits ECTS) cursa i supera un únic grau. Per tant, s’adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic procedents del batxillerat científic-tecnològic que, durant el procés d’admissió, han d’acreditar amb el seu expedient acadèmic dels darrers cursos.

 • La Salle BCN – Universitat Ramon Llull és la única universitat privada que ofereix la Doble titulació d’Enginyeria Informàtica i Direcció d’Empreses de Catalunya.
 • En només 5 anys i mig pots obtenir dos títols universitaris oficials.
 • La diferència entra cursar els dos graus per separat i la doble titulació d’aquest dos mateixos graus en 5 cursos i mig, suposa una reducció de 88 ECTS i la possibilitat de fer els 2 TFG (Treballs de Final de Grau) basats en un tronc comú.
 • Els alumnes cursaran la doble titulació alternant assignatures d’ambdós àmbits, enginyeria i direcció d’empreses, en grups reduïts i emprant els idiomes de castellà i anglès.
 • L’enfocament d’aquest doble programa és molt pràctic amb un metodologia diferencial, basada en escenaris, desenvolupant projectes reals d’empreses.
 • La seva sortida professional neix de la demanada de l’empresariat actual. Uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • A la Salle BCN el 100% dels titulats treballen al finalitzar els seus estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat les pràctiques.
 • El programa s’adapta al perfil necessari per les organitzacions i entitats del futur. Un perfil interdisciplinari amb projecció i amb alt nivell d’ocupació.

Per a què et preparen?

La doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques de La Salle BCN té l’objectiu de formar elsprofessionals directius i tecnològics del futur capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d’entitats, activitats d’implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d’una empresa o organització, tant en el seu àmbit global com en les diferents àrees funcionals.

En el mercat laboral es sol·liciten perfils amb una gran capacitat analítica i habilitats de gestió que treballin com responsables de departaments estratègics per la companyia (financer, recursos humans, ventes i Marketing, distribució i comerç, etc.) o com alts càrrecs directius, entre altres llocs dins de l’organigrama de l’empresa.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i el seu impacte en tots els sectors professionals i en totes les àrees funcionals ha fet que la revista Forbes situés al 2015 empreses tecnològiques entre les primeres 10 marques més poderoses del món amb següent ordre: Apple, Microsoft, Google, Coca-cola, IBM, McDonald’s, Samsung, Toyota, General Electrics i Facebook. I, entre l’11ª i la 20ª posició d’empreses més poderoses del món va situar a 5 empreses més tecnològiques:  Amazon.com, at&t, CISCO , Intel y Oracle.

Què necessites per accedir?

Els graus en Direcció d’Empreses i en Enginyeria Informàtica apareixen entre elsgraus amb més projecció laborat pels pròxims anys. Tant sols, per l’any 2016 espreveuen més de 700.000 vacants en el sector de les TIC a la Unió Europea.

Realitzar una doble titulació del grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques i d’Enginyeria Informàtica et prepara per un nou perfil professional que et farà més competitiu en el mercat laboral i et capacitarà per ocupar lloc de treball de direcció d’empreses i cobrir els nois perfils professionals que el mercat laboral mundial està adquirint.

Alguns d’aquests nous perfils professionals mixtos basats en la tecnologia i la direcció d’empreses són:

 • Data Scientist.
 • Expert en Big Data i Business Intelligence.
 • Especialista en desenvolupament de negoci i aplicacions IoT – Internet de les Coses.
 • Espert en Gestió documental i digitalització de processos.
 • Experts en desenvolupament d’aplicacions d’intel·ligència col·lectiva.
 • Desenvolupament de negocio y aplicacions IoT - Internet de las Coses
 • Experts en disseny d’eines d’analítica social per extreure rèdit comercial dels hàbits, opinions i tendències de consum detectats en el món 2.0.
 • Desenvolupament de productes en empreses del sector de les TIC.
 • Direcció general, especialment en empreses amb ús intensiu d eles TIC
 • Consultoria en àmbits de les tecnologies de la informació i ERP.
 • Àrea de Marketing/comercial per l’aplicació de la tecnologia com factor diferencial en les accions de Marketing i comercial.
 • Direcció tecnològica en empreses (desenvolupament d’aplicacions o responsable de sistemes de seguretat tecnològica).

Programa

PRIMER CURS

 • Principles of Business Management
 • Foreign Language I
 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Metodologia I tecnologia de la Programació
 • Electrònica Bàsica
 • Disseny i usabilitat
 • Introducció als ordinadors
 • Foreign language II

SEGON CURS

 • Principles of marketing
 • Business Communication Skills I
 • Microeconomics
 • Management IT and Information Systems I
 • Senyals I Sistemes de Transmissió
 • Estadística i Anàlisis Matemàtica
 • Bases de Dades
 • Xarxes d’Àrea Local
 • Disseny i Programació Orientats a Objectes
 • Sistemes Digitals I Microprocessadors
 • Human Resources
 • Accounting Principles I
 • Macroeconomics

TERCER CURS

 • Projectes Client/Servidor
 • Interconnexió de xarxes de Dades
 • Administració i Disseny de Sistemes
 • Cross/Cultural Management
 • Accounting Principles II
 • Projectes de Programació
 • Programació avançada i estructura de dades
 • Projecte Web
 • Creativity and Innovation in Technological Organizations
 • Financial Management
 • New Product and Service Development
 • Business Law II
 • Modern Social Thought and Movements and Economic History
 • Methods of Decision Analysis

QUART CURS

 • Sistemes Operatius
 • Metodologia del Software
 • Gràfics I
 • Principles of Operations
 • Marketing Management
 • Principles of Finance
 • Applied Research in Management and Technology
 • Principles of Technological Project Management
 • Sistemes Basats en el Coneixement
 • Sistemes Operatius Avançats
 • Tendències Tecnològiques
 • Avenços en Informàtica
 • Supply Chain Management
 • Business Ethics
 • E-Business
 • Marketing Simulations

CINQUÈ CURS

 • Mineria de dades
 • Projectes en Arquitectura Distribuïda
 • Arquitectura en Computadores
 • Integrated marketing Communications
 • Corporate and International Finance
 • Budgeting Planning and Control
 • Sales Management
 • Management IT and Information Systems II
 • Business Communication Skills II
 • International Business
 • Entrepreneurship and Venture Capital

SISÈ CURS

 • Treball Final de Grau
 • Final Thesis

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 11 Semestre(s)
Crèdits: 391

Cursos relacionats