Per què triar aquest grau?

 • Ampli ventall de possibilitats de sector que requereixin continguts digitals interactius: videojocs, mèdic, esportiu, cultural, educatiu, màrqueting, prevenció de riscos, artístic, entreteniment, consultoria estratègica, etc.
 • Gran demanda del mercat laboral d’Enginyers Multimèdia en videojocs que estiguin formats tant en disseny com en tecnologia. El grau conté una base tecnològica que permet a l’alumne desenvolupar competències tant de programació com de l’art i el disseny.
 • Des del 2008 La Salle imparteix el primer i únic grau en Enginyeria Multimèdia de Catalunya.
 • Realitzaràs pràctiques a laboratoris únics: Medialab, laboratori de Captura de Moviment (MoCap) més gran del Sud d’Europa on podràs donar vida a les teves creacions.
 • Podràs "tocar" multitud de perifèrics diferents de Realitat Virtual, dins de l’espai Multimèdia "The Dome", l’únic laboratori interdisciplinari en matèria de “Serious Games”, Creativitat, Innovació i Teoria de “Jocs” aplicats a tot tipus de contextes i problemàtiques, a banda de la purament lúdica.
 • Et preparem per aconseguir certificacions oficials reconegudes professionalment a nivell internacional.

Per a què et preparen?

Durant els estudis, realitzaràs assignatures específiques de les especialitats clau del món dels videojocs: Artística / Creativa, disseny de jocs i Programació com:

 • Disseny i Usabilitat
 • Expressió Artística
 • Llenguatge Audiovisual
 • Fotografia digital
 • Dramaturgia Audiovisual
 • Art per a videjocs
 • Disseny de jocs
 • Disseny de Videojocs
 • Animació de personatges
 • Producció de videojocs
 • Programació de gràfics
 • TV Digital
 • Realitat Virtual
 • Projectes web
 • Música i efectes sonors
 • Simulació Física

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

Semestre 1

 • Business and Engineering
 • Càlcul
 • Disseny i usabilitat I
 • Electrònica bàsica
 • Introducció als ordinadors
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Àlgebra

Semestre 2

 • Business and Engineering
 • Càlcul
 • Disseny i usabilitat I
 • Electrònica bàsica
 • Introducció als ordinadors
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Àlgebra

Semestre 3

 • Animació 3D
 • Bases de dades
 • Disseny de Videojocs
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Disseny i usabilitat II
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Llenguatge Audiovisual
 • Programació de Gràfics 3D
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Value Chain and Financial Economics

Semestre 4

 • Animació 3D
 • Bases de dades
 • Disseny de Videojocs
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Disseny i usabilitat II
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Expressió Artística
 • Fotografia digital
 • Llenguatge Audiovisual
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Value Chain and Financial Economics

Semestre 5

 • Art per a Videojocs
 • Dramatúrgia Audiovisual
 • Producció multimèdia I
 • Processament digital del senyal
 • Programació hipermèdia
 • Programació de Videojocs
 • Project Management
 • Xarxes d'àrea local
 • Televisió digital I

Semestre 6

 • Algorismes de síntesi d'imatges
 • Art per a Videojocs
 • Organizational Management
 • Producció multimèdia I
 • Processament digital de la imatge
 • Projectes web
 • Realitat virtual
 • Xarxes d'àrea local

Semestre 7

 • Animació de personatges
 • Entrepreneurship and innovation
 • Pràctiques externes
 • Producció de Videojocs
 • Producció multimèdia II
 • Processament d'àudio i parla
 • Simulació Física
 • Televisió interactiva

Semestre 8

 • Corporate social responsibility
 • Música i efectes sonors
 • Producció de Videojocs
 • Producció multimèdia II
 • Tendències tecnològiques
 • Treball final de grau

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El grau en enginyers multimèdia especialitat en videojocs permet a l'alumne desenvolupar aplicacions per a qualsevol tipus de plataforma: web, dispositius mòbils, televisions, xarxes socials, vídeo consoles, etc. i per a diferents sectors com el dels videojocs, l’animació en 2D i interacció 3D, cinema o producció audiovisual.

La titulació disposa d’una base tecnològica pròpia a més d’unes competències professionals clarament definides; totes elles al servei de la conceptualització i el desenvolupament d’entorns virtuals d’interacció sense cap limitació en el suport de comunicació ni en l’àmbit concret d’aplicació. 

Gràcies a la característica transversal de la Multimèdia i a la seva posició estratègica, els graduats/des en enginyeria multimèdia que s’especialitzen en videojocs tenen un ampli ventall de possibilitats professionals i apliquen els seus coneixements en qualsevol tipus de sector que requereixi continguts digitals interactius: videojocs, mèdic, esportiu, cultural, educatiu, marketing, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica, artístic, entreteniment o consultoria estratègica, entre molts d’altres.

 

 • Ampli ventall de possibilitats de sector que requereixin continguts digitals interactius: videojocs, mèdic, esportiu, cultural, educatiu, màrqueting, prevenció de riscos, artístic, entreteniment, consultoria estratègica, etc.
 • Gran demanda del mercat laboral d’Enginyers Multimèdia en videojocs que estiguin formats tant en disseny com en tecnologia. El grau conté una base tecnològica que permet a l’alumne desenvolupar competències tant de programació com de l’art i el disseny.
 • Des del 2008 La Salle imparteix el primer i únic grau en Enginyeria Multimèdia de Catalunya.
 • Realitzaràs pràctiques a laboratoris únics: Medialab, laboratori de Captura de Moviment (MoCap) més gran del Sud d’Europa on podràs donar vida a les teves creacions.
 • Podràs "tocar" multitud de perifèrics diferents de Realitat Virtual, dins de l’espai Multimèdia "The Dome", l’únic laboratori interdisciplinari en matèria de “Serious Games”, Creativitat, Innovació i Teoria de “Jocs” aplicats a tot tipus de contextes i problemàtiques, a banda de la purament lúdica.
 • Et preparem per aconseguir certificacions oficials reconegudes professionalment a nivell internacional.

Per a què et preparen?

Durant els estudis, realitzaràs assignatures específiques de les especialitats clau del món dels videojocs: Artística / Creativa, disseny de jocs i Programació com:

 • Disseny i Usabilitat
 • Expressió Artística
 • Llenguatge Audiovisual
 • Fotografia digital
 • Dramaturgia Audiovisual
 • Art per a videjocs
 • Disseny de jocs
 • Disseny de Videojocs
 • Animació de personatges
 • Producció de videojocs
 • Programació de gràfics
 • TV Digital
 • Realitat Virtual
 • Projectes web
 • Música i efectes sonors
 • Simulació Física

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

Semestre 1

 • Business and Engineering
 • Càlcul
 • Disseny i usabilitat I
 • Electrònica bàsica
 • Introducció als ordinadors
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Àlgebra

Semestre 2

 • Business and Engineering
 • Càlcul
 • Disseny i usabilitat I
 • Electrònica bàsica
 • Introducció als ordinadors
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Àlgebra

Semestre 3

 • Animació 3D
 • Bases de dades
 • Disseny de Videojocs
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Disseny i usabilitat II
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Llenguatge Audiovisual
 • Programació de Gràfics 3D
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Value Chain and Financial Economics

Semestre 4

 • Animació 3D
 • Bases de dades
 • Disseny de Videojocs
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Disseny i usabilitat II
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Expressió Artística
 • Fotografia digital
 • Llenguatge Audiovisual
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Value Chain and Financial Economics

Semestre 5

 • Art per a Videojocs
 • Dramatúrgia Audiovisual
 • Producció multimèdia I
 • Processament digital del senyal
 • Programació hipermèdia
 • Programació de Videojocs
 • Project Management
 • Xarxes d'àrea local
 • Televisió digital I

Semestre 6

 • Algorismes de síntesi d'imatges
 • Art per a Videojocs
 • Organizational Management
 • Producció multimèdia I
 • Processament digital de la imatge
 • Projectes web
 • Realitat virtual
 • Xarxes d'àrea local

Semestre 7

 • Animació de personatges
 • Entrepreneurship and innovation
 • Pràctiques externes
 • Producció de Videojocs
 • Producció multimèdia II
 • Processament d'àudio i parla
 • Simulació Física
 • Televisió interactiva

Semestre 8

 • Corporate social responsibility
 • Música i efectes sonors
 • Producció de Videojocs
 • Producció multimèdia II
 • Tendències tecnològiques
 • Treball final de grau

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats