Per què triar aquest grau?

 • Perquè som pioners. Som la primera escola que va iniciar la titulació d'Enginyeria en Imatge i So (predecessora de l'Enginyeria Audiovisual), fa més de 25 anys.
 • Perquè disposem de laboratoris únics. Som l'únic centre universitari amb una càmera anecoica, acústica i simultàniament semianecoica de radiofreqüència, i amb una de les càmeres reverberants més grans a Catalunya. També disposem del MediaLab, un laboratori únic al sud d'Europa en la tecnologia Motion Capture (captura de moviment).
 • Perquè tenim el Primer Centre de TV Digital d'Espanya, amb més de 10 anys d'experiència i creat amb el suport d'administracions públiques i empreses internacionals per a les quals treballem en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Per l'enfocament pràctic i real. Els alumnes participen durant la carrera en projectes de transferència o d'investigació amb empreses líders del sector i amb tecnologia punta. El 100 % dels nostres alumnes s'incorporen al món laboral fins i tot abans de finalitzar els estudis.

Per a què et preparen?

Prepara els enginyers perquè tinguin una àmplia formació en totes les especialitats derivades de l'acústica i la imatge.

Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny, el manteniment i l'explotació d'instal·lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals. També l'acústica ambiental, l'acústica de sales, el control de soroll i vibracions, l'electroacústica, l'àudio digital i l'enregistrament sonor.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
 • universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
 • Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

Programa

Semestre 1
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 2
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 3
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Fonaments d'acústica i àudio
Física
llenguatge Audiovisual
Producció de vídeo i àudio
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics
Televisió digital I

Semestre 4
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Fonaments d'acústica i àudio
Física
LLenguatge Audiovisual
Producció de vídeo i àudio
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics
Visualització de vídeo

Semestre 5
Animació I
Disseny i programació orientats a objectes
Sistemes digitals i microprocessadors
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I
Xarxes d'àrea local
Processament digital del senyal
Project Management
Propagació Electromagnètica
Vídeo digital

Semestre 6
Animació I
Disseny i programació orientats a objectes
Sistemes digitals i microprocessadors
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I
Xarxes d'àrea local
Equipament de vídeo
Organizational Management
Processament digital de la imatge

Semestre 7
Pràctiques externes
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II
Acústica arquitectònica
Enregistrament de vídeo
Entrepreneurship and innovation
Fonaments de TX de TV
Interconnexió de xarxes de dades
Mercat i serveis de telecomunicació
Processament d'àudio i parla

Semestre 8
Pràctiques externes
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II
Corporate social responsibility
TV digital II
Tendències tecnològiques
Treball final de grau

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals proporciona una sòlida base de coneixements que li permetran participar i liderar projectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Els estudis combinen els coneixements científics i tècnics, perquè l'alumne sigui capaç d'innovar i desenvolupar noves solucions tecnològiques , amb l'aprenentatge d'habilitats de gestió , comunicació , capacitat de lideratge, treball en grup i innovació i creació d'empreses. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès perquè l'alumne assoleixi un bon nivell.

Pel que fa als coneixements cientificotècnics, convé diferenciar els continguts transversals comuns amb altres especialitats (matemàtiques, electrònica, informàtica i processament dels senyals) amb els que són propis de la titulació. Entre aquests últims destaquen l'acústica en les seves diverses vessants (recintes, vibracions, àudio i parla), la TV digital (des de la gravació a la transmissió, passant per la visualització) i els continguts audiovisuals i multimèdia en general.

 • Perquè som pioners. Som la primera escola que va iniciar la titulació d'Enginyeria en Imatge i So (predecessora de l'Enginyeria Audiovisual), fa més de 25 anys.
 • Perquè disposem de laboratoris únics. Som l'únic centre universitari amb una càmera anecoica, acústica i simultàniament semianecoica de radiofreqüència, i amb una de les càmeres reverberants més grans a Catalunya. També disposem del MediaLab, un laboratori únic al sud d'Europa en la tecnologia Motion Capture (captura de moviment).
 • Perquè tenim el Primer Centre de TV Digital d'Espanya, amb més de 10 anys d'experiència i creat amb el suport d'administracions públiques i empreses internacionals per a les quals treballem en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Per l'enfocament pràctic i real. Els alumnes participen durant la carrera en projectes de transferència o d'investigació amb empreses líders del sector i amb tecnologia punta. El 100 % dels nostres alumnes s'incorporen al món laboral fins i tot abans de finalitzar els estudis.

Per a què et preparen?

Prepara els enginyers perquè tinguin una àmplia formació en totes les especialitats derivades de l'acústica i la imatge.

Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny, el manteniment i l'explotació d'instal·lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals. També l'acústica ambiental, l'acústica de sales, el control de soroll i vibracions, l'electroacústica, l'àudio digital i l'enregistrament sonor.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
 • universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
 • Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

Programa

Semestre 1
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 2
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 3
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Fonaments d'acústica i àudio
Física
llenguatge Audiovisual
Producció de vídeo i àudio
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics
Televisió digital I

Semestre 4
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Fonaments d'acústica i àudio
Física
LLenguatge Audiovisual
Producció de vídeo i àudio
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics
Visualització de vídeo

Semestre 5
Animació I
Disseny i programació orientats a objectes
Sistemes digitals i microprocessadors
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I
Xarxes d'àrea local
Processament digital del senyal
Project Management
Propagació Electromagnètica
Vídeo digital

Semestre 6
Animació I
Disseny i programació orientats a objectes
Sistemes digitals i microprocessadors
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I
Xarxes d'àrea local
Equipament de vídeo
Organizational Management
Processament digital de la imatge

Semestre 7
Pràctiques externes
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II
Acústica arquitectònica
Enregistrament de vídeo
Entrepreneurship and innovation
Fonaments de TX de TV
Interconnexió de xarxes de dades
Mercat i serveis de telecomunicació
Processament d'àudio i parla

Semestre 8
Pràctiques externes
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II
Corporate social responsibility
TV digital II
Tendències tecnològiques
Treball final de grau

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats