Per què triar aquest grau?

 • Hi ha molts sectors que sol·liciten aquests professionals, des de les pròpies empreses de telecomunicacions, fins a sectors com la Fórmula 1, el món audiovisual, les retransmissions esportives, l’administració pública, la medicina o la banca entre d’altres, ja que es tracta de perfils professionals imprescindibles i polivalents.
 • La Salle ha estat guardonada, repetidament, per CISCO Systems, líder mundial en solucions per xarxes i Internet. A Espanya ha estat reconeguda com a “Best University CNAP Academy 2006” i a nivell europeu ha obtingut el “2007 Global Recognition Award”.
 • Som la única Universitat a l’Estat que incorporem, dins el pla d’estudis, les certificacions professionals “CCNA” i “CCNP” de CISCO Systems: una formació altament buscada per les empreses.
 • Els laboratoris de Telemàtica estan equipats amb les principals tecnologies per implementar solucions i infraestructures de xarxes.
 • Treballem amb una metodologia molt pràctica. La majoria d’assignatures, entre un 50% i un 100%, són impartides en els laboratoris del centre.   
 • La primera Jornada sobre Feina i Talent Tecnològic a Catalunya genera oportunitats laborals per a 150 estudiants, amb 15 contractacions immediates i unes altres 15 en curs.
 • La Salle i el coordinador del grau en Telemàtica, en Jaume Abella, son referenciats en un article del "Spectrum IEEE" sobre el Hacker High School.

Per a què et preparen?

Aprendre a dissenyar, desplegar i gestionar les xarxes de dades

Aprendre a aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria Telemàtica per la Universitat Ramon Llull.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 3
Electrònica analògica
Física
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d'àrea local
Estadística i anàlisi matemàtica
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió
Semestre 4
Electrònica analògica
Física
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d'àrea local
Estadística i anàlisi matemàtica
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió
Semestre 5
Sistemes operatius
Project Management
Interconnexió de xarxes de dades
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Tecnologies de xarxes d'ordinadors
Laboratori de telemàtica
Televisió digital I
Semestre 6
Organizational Management
Seguretat en les TIC
Tecnologies de xarxes d'ordinadors
Tecnologies en perifèrics
Laboratori de telemàtica
Projectes web
Comunicacions digitals
Semestre 7
Xarxes wireless i radiolocalització
Propagació Electromagnètica
Mercat i serveis de telecomunicació
Entrepreneurship and innovation
Comunicacions òptiques
Gestió i planificació de xarxes
Pràctiques externes
Administració i disseny de sistemes
Semestre 8
Corporate social responsibility
Treball final de grau
Sistemes de comunicacions mòbils
tendències tecnològiques
Xarxes de banda ampla de nova generació

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El Grau en Enginyeria Telemàtica (Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d’Internet)dóna resposta a la demanda actual de professionals experts en les tecnologies referents a les xarxes i serveis per la Societat de la Informació.

L´Enginyer Telemàtic és l´arquitecte de la Internet del futur, de les xarxes de Banda Ampla i dels sistemes avançats de telecomunicació. El seu paper és imprescindible pel correcte disseny, desplegament i gestió de les xarxes de dades així com per aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

El Grau en Enginyeria Telemàtica és el vincle entre la informàtica i els sistemes de telecomunicacions. Per tant, forma el futur graduat en els coneixements bàsics d’aquestes dues àrees, però sempre amb l’especialització necessària per tal de conèixer amb detall les tecnologies referents a les xarxes de dades.

 • Hi ha molts sectors que sol·liciten aquests professionals, des de les pròpies empreses de telecomunicacions, fins a sectors com la Fórmula 1, el món audiovisual, les retransmissions esportives, l’administració pública, la medicina o la banca entre d’altres, ja que es tracta de perfils professionals imprescindibles i polivalents.
 • La Salle ha estat guardonada, repetidament, per CISCO Systems, líder mundial en solucions per xarxes i Internet. A Espanya ha estat reconeguda com a “Best University CNAP Academy 2006” i a nivell europeu ha obtingut el “2007 Global Recognition Award”.
 • Som la única Universitat a l’Estat que incorporem, dins el pla d’estudis, les certificacions professionals “CCNA” i “CCNP” de CISCO Systems: una formació altament buscada per les empreses.
 • Els laboratoris de Telemàtica estan equipats amb les principals tecnologies per implementar solucions i infraestructures de xarxes.
 • Treballem amb una metodologia molt pràctica. La majoria d’assignatures, entre un 50% i un 100%, són impartides en els laboratoris del centre.   
 • La primera Jornada sobre Feina i Talent Tecnològic a Catalunya genera oportunitats laborals per a 150 estudiants, amb 15 contractacions immediates i unes altres 15 en curs.
 • La Salle i el coordinador del grau en Telemàtica, en Jaume Abella, son referenciats en un article del "Spectrum IEEE" sobre el Hacker High School.

Per a què et preparen?

Aprendre a dissenyar, desplegar i gestionar les xarxes de dades

Aprendre a aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria Telemàtica per la Universitat Ramon Llull.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Semestre 3
Electrònica analògica
Física
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d'àrea local
Estadística i anàlisi matemàtica
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió
Semestre 4
Electrònica analògica
Física
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d'àrea local
Estadística i anàlisi matemàtica
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió
Semestre 5
Sistemes operatius
Project Management
Interconnexió de xarxes de dades
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Tecnologies de xarxes d'ordinadors
Laboratori de telemàtica
Televisió digital I
Semestre 6
Organizational Management
Seguretat en les TIC
Tecnologies de xarxes d'ordinadors
Tecnologies en perifèrics
Laboratori de telemàtica
Projectes web
Comunicacions digitals
Semestre 7
Xarxes wireless i radiolocalització
Propagació Electromagnètica
Mercat i serveis de telecomunicació
Entrepreneurship and innovation
Comunicacions òptiques
Gestió i planificació de xarxes
Pràctiques externes
Administració i disseny de sistemes
Semestre 8
Corporate social responsibility
Treball final de grau
Sistemes de comunicacions mòbils
tendències tecnològiques
Xarxes de banda ampla de nova generació

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats