Per què triar aquest grau?

VIU UNA NOVA FORMA D'APRENDRE L'ARQUITECTURA

Per a donar resposta a les noves necessitats del mercat professional, a l'Escola d'Arquitectura de La Salle Universitat Ramon LLULL, apostem per una nova metodologia que té com a objectiu adaptar l'evolució del Grau a l'evolució del propi alumne, de potenciar la transversalitat del Grau i d'ampliar la visió i experiència internacional.
Gràcies al nou plantejament del programa, l'experiència adquirida per l'alumne al llarg del Grau és únic i personal de cada alumne. A mesura que avancen els estudis, l'alumne pot triar les diferents formes d'explorar l'arquitectura adaptada a les seves sensibilitats individuals.
Basem l'aprenentatge en tres eixos clau: Design Studio, Tècnica i Cultura.
Design Studio: És l'essència de l'aprenentatge transdisciplinar, el conformen les assignatures de Taller, Projectes i Urbanisme. Aquestes assignatures es desenvolupen en un espai únic al Campus on els alumnes de 1r curs, comparteixen un espai amb els de 4t i 5è, on no només aprenen per les pròpies assignatures, sinó que també adquireixen els coneixements dels seus companys i dels projectes que s'estan duent a terme en aquest mateix espai de forma transdisciplinar.

Tècnica i Cultura: Els alumnes aprenen la tècnica precisa que els permet construir el que projecten sempre des d'una perspectiva i sentit crític que els proporciona les eines per a corregir i millorar constantment.

Entorn a aquests tres eixos clau del Grau, es desenvolupen tres punts fonamentals que diferencien a l'Escola d'Arquitectura de la Salle Universitat Ramon LLULL:

Barcelona com a Aula de recerca, d'anàlisi i de treball. Aprofitem la tradició i riquesa de la ciutat com a espai arquitectònic. En el segon cicle es desenvolupa la Barcelona Unit, on es treballa amb projectes reals de ciutat per a la ciutat.

El Campus com a espai diferencial, de riquesa cultural i multidisciplinària. Amb l'objectiu d'adquirir i aprofitar tot el potencial es desenvolupen els següents projectes entorn al Campus:

 • Campus Week: tots els alumnes de 1r curs de tot el Campus realitzen un prototip per equips transversals de treball.
 • Campus Option: Els alumnes de 2n i de 3r han de triar una asigantura optativa d'un altre Grau impartit al Campus.
 • Campus Unit: Durant el 2n cicle es fa un treball transversal juntament amb altres Graus simulant un equip de treball real.

L'aprenentatge i experiència internacional continua sent un dels focus de l'Escola d'Arquitectura de La Salle Campus Barcelona. A més de poder estudiar el grau 100% en anglès i compartir l'experiència universitària amb alumnes de tot el món, durant el grau es realitzen diferents activitats perquè els alumnes aprenguin i interioritzin aquesta visió global. Es realitzen tres stages internacionals al llarg del grau:

 • 1r curs: Viatge introductori a l'Arquitectura. L'objectiu durant aquest primer viatge és que els alumnes aprenguin a viure l'Arquitectura, a mirar diferent el seu entorn i a començar a construir el seu esperit analític i crític.
 • Durant els cursos de 2n / 3r es realitza un viatge a una ciutat europea on es desenvolupen projectes reals, workshops i visites.
 • El viatge que es realitza en 4t / 5è curs és un viatge personalitzat segons les units triades en el segon cicle. Les destinacions estan relacionades amb l'elecció de les units dels propis alumnes.

A més, durant el grau es poden realitzar pràctiques en estudis d'Arquitectura internacionals.

International Visitng professor: Comptem amb la visita de professors de reconeixement internacional que duen a terme units en el segon cicle i realitzen màster classes als alumnes de primer cicle.

Una metodologia inspirada en universitats d'arquitectura de referència europea que la fa única

Amb el Grau en Estudis d'Arquitectura de La Salle obtens el títol universitari oficial requerit per a accedir al Màster en Arquitectura i que habilita per a ser arquitecte.

Per a què et preparen?

Amb l'estudi del Grau d'Arquitectura de La Salle adquiriràs:

 1. En La Salle formem als estudiants perquè arribin a ser professionals que sàpiguen combinar a la perfecció l'art, la tècnica i la tecnologia, que estimin la seva professió i amb una alta capacitat per a donar resposta a les necessitats actuals, utilitzant els coneixements i les tecnologies més avançades.
 2. Una experiència viva d'aprenentatge en Arquitectura i Edificació en La Salle, treballant amb el talent d'arquitectes de primer nivell de Barcelona i de tot el món.
 3. Mitjançant un enfocament learning-by-doing, el Design Studio acollirà treballs pràctics, combinats amb cursos tècnics-científics i amb cursos culturals-humanístics.
 4. Que l'alumne sigui capaç de viure una experiència universitària única amb els recursos i facilitats que La Salle posa a la seva disposició. El Campus transversal com a laboratori viu tant a nivell personal com professional, la ciutat de Barcelona com a aula i la xarxa internacional com a espai de treball global.
 5. Coneixement de la tecnologia vinculada al sector.
 6. El coneixement de l'urbanisme, la planificació i les diferents tecnologies, per a desenvolupar una arquitectura amb les màximes cotes de comoditat interna i de protecció climàtica externa.
 7. La comprensió dels problemes de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.
 8. El coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plans en la planificació.
 9. La capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre aquests i el seu entorn.
 10. La capacitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells, en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

 

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

CURS 1 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Eines informàtiques I (5.5)

Expressió gràfica: Dibuix (6)

Anàlisi arquitectònic (11.5)

Geometria descriptiva (8.5)

Construcció I (6)

Matemàtiques (8.5)

Pensament i creativitat I (2)

 

SEMESTRE 1 

Història: Introducciò a l'arquitectura (6) 

 

SEMESTRE 2 

Física (6) 

 

CURS 2 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Pensament i creativitat II (2)

Construcció II (8.5)

Introducció a les estructures (8.5)

Eines informàtiques II (5.5)

Fonaments de projectes (15)

 

 SEMESTRE 1 

Física II. Instal·lacions integrades (5.5)  

Sistemes de representació I (6)

 

SEMESTRE 2 

Expressió gràfica aplicada (6)    

Arquitectura del segle XX (3)

 

CURS 3 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Taller I (5.5)

Estructures d'acer i formigó (8)

Instal·lacions especials i de servei (8)

Projectes I (15)

Pensament i creativitat III (3)

 

SEMSTRE 1

La pervivència de l'arquitectura moderna (3)

Introducció a l'urbanisme (3)    

 

SEMESTRE 2 

Sistemes de representació II (9)

Gestió urbanística (5.5)

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Urbanisme (12)

Taller II (12)

Projectes II (15)

 

SEMESTRE 1  

Idioma modern (3)

Geotècnia (3)   

Composició I (6)

 

SEMESTRE 2

Posta en obra de les instal·lacions (6)

Pràctiques en empresa (3)

 

CURS 5 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Projectes III (15)

Planejament (12)

 

SEMESTRE 1

Taller III (6)        

Amidaments (3)             

Planificació i gestió (3)  

 

SEMESTRE 2  

Projecte Final de Grau (6)

Portafoli (3)

Composició II (6)

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis) (3) 

 

SEMESTRE 1 

Col·laboració departamental I (3)

Economia aplicada. Peritacions, valoracions i taxacions (6) 

Seminari d'investigació sobre l'habitatge contemporani (3) 

Patologia, diagnosi i rehabilitació (6) 

Pràctiques en empresa II (3)

Empresa: agents del procés constructiu (6) 

 

SEMESTRE 2 

Idioma modern avançat (3) 

Sistemes d'informació geogràfica (3) 

Col·laboració departamental II (3) 

Seminari d'estètica (3) 

Taller de maquetes i representació (3)

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 5 Any(s)
Crèdits: 300

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

Els arquitectes de La Salle són formats en una arquitectura respectuosa, ben projectada i ben construïda gràcies al perfil dels professors, arquitectes i professionals de prestigi i amb una forma "diferencial" d'entendre l'arquitectura.

Les assignatures i la metodologia de treball són definides en la recerca d'un arquitecte format equilibradament, amant de la seva professió, amb vocació de servei i capacitat de resposta a les necessitats del seu temps.

VIU UNA NOVA FORMA D'APRENDRE L'ARQUITECTURA

Per a donar resposta a les noves necessitats del mercat professional, a l'Escola d'Arquitectura de La Salle Universitat Ramon LLULL, apostem per una nova metodologia que té com a objectiu adaptar l'evolució del Grau a l'evolució del propi alumne, de potenciar la transversalitat del Grau i d'ampliar la visió i experiència internacional.
Gràcies al nou plantejament del programa, l'experiència adquirida per l'alumne al llarg del Grau és únic i personal de cada alumne. A mesura que avancen els estudis, l'alumne pot triar les diferents formes d'explorar l'arquitectura adaptada a les seves sensibilitats individuals.
Basem l'aprenentatge en tres eixos clau: Design Studio, Tècnica i Cultura.
Design Studio: És l'essència de l'aprenentatge transdisciplinar, el conformen les assignatures de Taller, Projectes i Urbanisme. Aquestes assignatures es desenvolupen en un espai únic al Campus on els alumnes de 1r curs, comparteixen un espai amb els de 4t i 5è, on no només aprenen per les pròpies assignatures, sinó que també adquireixen els coneixements dels seus companys i dels projectes que s'estan duent a terme en aquest mateix espai de forma transdisciplinar.

Tècnica i Cultura: Els alumnes aprenen la tècnica precisa que els permet construir el que projecten sempre des d'una perspectiva i sentit crític que els proporciona les eines per a corregir i millorar constantment.

Entorn a aquests tres eixos clau del Grau, es desenvolupen tres punts fonamentals que diferencien a l'Escola d'Arquitectura de la Salle Universitat Ramon LLULL:

Barcelona com a Aula de recerca, d'anàlisi i de treball. Aprofitem la tradició i riquesa de la ciutat com a espai arquitectònic. En el segon cicle es desenvolupa la Barcelona Unit, on es treballa amb projectes reals de ciutat per a la ciutat.

El Campus com a espai diferencial, de riquesa cultural i multidisciplinària. Amb l'objectiu d'adquirir i aprofitar tot el potencial es desenvolupen els següents projectes entorn al Campus:

 • Campus Week: tots els alumnes de 1r curs de tot el Campus realitzen un prototip per equips transversals de treball.
 • Campus Option: Els alumnes de 2n i de 3r han de triar una asigantura optativa d'un altre Grau impartit al Campus.
 • Campus Unit: Durant el 2n cicle es fa un treball transversal juntament amb altres Graus simulant un equip de treball real.

L'aprenentatge i experiència internacional continua sent un dels focus de l'Escola d'Arquitectura de La Salle Campus Barcelona. A més de poder estudiar el grau 100% en anglès i compartir l'experiència universitària amb alumnes de tot el món, durant el grau es realitzen diferents activitats perquè els alumnes aprenguin i interioritzin aquesta visió global. Es realitzen tres stages internacionals al llarg del grau:

 • 1r curs: Viatge introductori a l'Arquitectura. L'objectiu durant aquest primer viatge és que els alumnes aprenguin a viure l'Arquitectura, a mirar diferent el seu entorn i a començar a construir el seu esperit analític i crític.
 • Durant els cursos de 2n / 3r es realitza un viatge a una ciutat europea on es desenvolupen projectes reals, workshops i visites.
 • El viatge que es realitza en 4t / 5è curs és un viatge personalitzat segons les units triades en el segon cicle. Les destinacions estan relacionades amb l'elecció de les units dels propis alumnes.

A més, durant el grau es poden realitzar pràctiques en estudis d'Arquitectura internacionals.

International Visitng professor: Comptem amb la visita de professors de reconeixement internacional que duen a terme units en el segon cicle i realitzen màster classes als alumnes de primer cicle.

Una metodologia inspirada en universitats d'arquitectura de referència europea que la fa única

Amb el Grau en Estudis d'Arquitectura de La Salle obtens el títol universitari oficial requerit per a accedir al Màster en Arquitectura i que habilita per a ser arquitecte.

Per a què et preparen?

Amb l'estudi del Grau d'Arquitectura de La Salle adquiriràs:

 1. En La Salle formem als estudiants perquè arribin a ser professionals que sàpiguen combinar a la perfecció l'art, la tècnica i la tecnologia, que estimin la seva professió i amb una alta capacitat per a donar resposta a les necessitats actuals, utilitzant els coneixements i les tecnologies més avançades.
 2. Una experiència viva d'aprenentatge en Arquitectura i Edificació en La Salle, treballant amb el talent d'arquitectes de primer nivell de Barcelona i de tot el món.
 3. Mitjançant un enfocament learning-by-doing, el Design Studio acollirà treballs pràctics, combinats amb cursos tècnics-científics i amb cursos culturals-humanístics.
 4. Que l'alumne sigui capaç de viure una experiència universitària única amb els recursos i facilitats que La Salle posa a la seva disposició. El Campus transversal com a laboratori viu tant a nivell personal com professional, la ciutat de Barcelona com a aula i la xarxa internacional com a espai de treball global.
 5. Coneixement de la tecnologia vinculada al sector.
 6. El coneixement de l'urbanisme, la planificació i les diferents tecnologies, per a desenvolupar una arquitectura amb les màximes cotes de comoditat interna i de protecció climàtica externa.
 7. La comprensió dels problemes de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.
 8. El coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plans en la planificació.
 9. La capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre aquests i el seu entorn.
 10. La capacitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells, en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

 

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

CURS 1 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Eines informàtiques I (5.5)

Expressió gràfica: Dibuix (6)

Anàlisi arquitectònic (11.5)

Geometria descriptiva (8.5)

Construcció I (6)

Matemàtiques (8.5)

Pensament i creativitat I (2)

 

SEMESTRE 1 

Història: Introducciò a l'arquitectura (6) 

 

SEMESTRE 2 

Física (6) 

 

CURS 2 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Pensament i creativitat II (2)

Construcció II (8.5)

Introducció a les estructures (8.5)

Eines informàtiques II (5.5)

Fonaments de projectes (15)

 

 SEMESTRE 1 

Física II. Instal·lacions integrades (5.5)  

Sistemes de representació I (6)

 

SEMESTRE 2 

Expressió gràfica aplicada (6)    

Arquitectura del segle XX (3)

 

CURS 3 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Taller I (5.5)

Estructures d'acer i formigó (8)

Instal·lacions especials i de servei (8)

Projectes I (15)

Pensament i creativitat III (3)

 

SEMSTRE 1

La pervivència de l'arquitectura moderna (3)

Introducció a l'urbanisme (3)    

 

SEMESTRE 2 

Sistemes de representació II (9)

Gestió urbanística (5.5)

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Urbanisme (12)

Taller II (12)

Projectes II (15)

 

SEMESTRE 1  

Idioma modern (3)

Geotècnia (3)   

Composició I (6)

 

SEMESTRE 2

Posta en obra de les instal·lacions (6)

Pràctiques en empresa (3)

 

CURS 5 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Projectes III (15)

Planejament (12)

 

SEMESTRE 1

Taller III (6)        

Amidaments (3)             

Planificació i gestió (3)  

 

SEMESTRE 2  

Projecte Final de Grau (6)

Portafoli (3)

Composició II (6)

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2 

Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis) (3) 

 

SEMESTRE 1 

Col·laboració departamental I (3)

Economia aplicada. Peritacions, valoracions i taxacions (6) 

Seminari d'investigació sobre l'habitatge contemporani (3) 

Patologia, diagnosi i rehabilitació (6) 

Pràctiques en empresa II (3)

Empresa: agents del procés constructiu (6) 

 

SEMESTRE 2 

Idioma modern avançat (3) 

Sistemes d'informació geogràfica (3) 

Col·laboració departamental II (3) 

Seminari d'estètica (3) 

Taller de maquetes i representació (3)

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 5 Any(s)
Crèdits: 300

Cursos relacionats