Per què triar aquest grau?

 • Per l’adequació del programa formatiu a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d’opcions laborals dels graduats en Ciències i tecnologies de l’Edificació a tots els agents  del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per l’excel·lència.
 • El claustre de professors i professionals, de gran prestigi, compaginen la docència amb l’activitat professional aportant la seva experiència pràctica en projectes emblemàtics a nivell internacional. El claustre (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, economistes, advocats, etc.) aborda els continguts docents de forma transversal, elevant el nivell formatiu.
 • Troncalitat amb Arquitectura. A La Salle, els estudiants de Ciències i Tecnologies de l’Edificació i els d'Arquitectes realitzen el primer curs junts i treballen conjuntament, a nivell igualitari, al llarg de tots els estudis. Així es treballa l’exercici professional dels respectius títols tant en assignatures teòriques com pràctiques.
 • La vinculació amb el món empresarial. La relació constant Universitat– Empresa permet avaluar la qualitat, la consecució de les capacitats i competències exigides i adaptar el pla d’estudis a les necessitats de la construcció. Aquesta vinculació et permet realitzar pràctiques professionals, en els dos darrers cursos de la carrera, en despatxos professionals, promotores, constructores, administracions públiques, etc., on conviuràs en la teva vida activa i et facilitarà la inserció laboral.
 • Per la incorporació de la tecnologia i la innovació en el pla d’estudis, d’acord amb les necessitats de la societat actual i dels professionals del futur. Algunes assignatures s’imparteixen en anglès, perquè en finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tota Europa.
 • Per la internacionalitat dels estudis. El treball conjunt amb alumnes i professors d’altres universitats d’arreu del món et donarà una visió de l’arquitectura en altres països i cultures per aplicar en els teus projectes internacionals. Els programes d’arquitectura i edificació a La Salle són internacionals perquè t’ofereixen una visió arquitectònica i cultural cosmopolita que et prepara per entendre les realitats de cada país.
 •  

Per a què et preparen?

La formació es basa en l'aprenentatge de la construcció i gestió d'obres i projectes.

Capacita els titulats per treballar en qualsevol procés de construcció, des de l'estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l'execució i posterior vida útil.

El Pla d'Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d'Edificació han de ser els protagonistes.

El primer curs d'Enginyeria d'Edificació i d'Arquitectura és comú, el que t'ajudarà a decidir què vols continuar estudiant sense canviar d'Universitat.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per la Universitat Ramon Llull.

Programa

Semestre 1
Geometria descriptiva
Matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Construcció I
Física
Eines informàtiques I
Semestre 2
Geometria descriptiva
Matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Història: Introducció a l'arquitectura
Anàlisi arquitectònic
Semestre 3
Introducció a les estructures
Química i geologia
Física II. Instal·lacions integrades
Construcció II
Expressió gràfica aplicada
Semestre 4
Introducció a les estructures
Legislació i normativa
Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis)
Empresa: agents del procés constructiu
Arquitectura del segle XX
Eines informàtiques II
Expressió gràfica aplicada
Semestre 5
Estructures d'acer i formigó
Organització i control d'obra
Construcció III
Materials: normativa i control
Instal·lacions especials i de servei
Semestre 6
Estructures d'acer i formigó
Topografia
Organització i control d'obra
Detalls constructius: definició, representació i interpretació
Gestió urbanístic
Idioma modern
Instal·lacions especials i de servei
Semestre 7
Economia aplicada. Peritatges, valoracions i taxacions
Idioma modern avançat
Patologia, diagnosi i rehabilitació
Projecte final de grau
Gestió de projectes
Dret i administració en la construcció
Semestre 8
Eines informàtiques III (costos i amidaments)
Seguretat i prevenció
pràctiques externes
Projecte final de grau
Sostenibilitat i energies renovables

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El Grau en Enginyeria d'Edificació de La Salle és el primer grau d'aquesta especialitat que va ser aprovat a Catalunya, d'acord amb el nou marc europeu d'ensenyament superior, i un dels primers a tot Espanya. Abans del 2014, aquesta titulació substituirà a la carrera d'Arquitectura Tècnica en totes les universitats. 

L'adequació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d'opcions laborals dels enginyers d'edificació a tots els agents del procés constructiu.

Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en la tecnologia com a eina, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per tendir a l'excel·lència.

Algunes assignatures s'imparteixen en anglès, perquè al finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tot Europa.

 

 • Per l’adequació del programa formatiu a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d’opcions laborals dels graduats en Ciències i tecnologies de l’Edificació a tots els agents  del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per l’excel·lència.
 • El claustre de professors i professionals, de gran prestigi, compaginen la docència amb l’activitat professional aportant la seva experiència pràctica en projectes emblemàtics a nivell internacional. El claustre (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, economistes, advocats, etc.) aborda els continguts docents de forma transversal, elevant el nivell formatiu.
 • Troncalitat amb Arquitectura. A La Salle, els estudiants de Ciències i Tecnologies de l’Edificació i els d'Arquitectes realitzen el primer curs junts i treballen conjuntament, a nivell igualitari, al llarg de tots els estudis. Així es treballa l’exercici professional dels respectius títols tant en assignatures teòriques com pràctiques.
 • La vinculació amb el món empresarial. La relació constant Universitat– Empresa permet avaluar la qualitat, la consecució de les capacitats i competències exigides i adaptar el pla d’estudis a les necessitats de la construcció. Aquesta vinculació et permet realitzar pràctiques professionals, en els dos darrers cursos de la carrera, en despatxos professionals, promotores, constructores, administracions públiques, etc., on conviuràs en la teva vida activa i et facilitarà la inserció laboral.
 • Per la incorporació de la tecnologia i la innovació en el pla d’estudis, d’acord amb les necessitats de la societat actual i dels professionals del futur. Algunes assignatures s’imparteixen en anglès, perquè en finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tota Europa.
 • Per la internacionalitat dels estudis. El treball conjunt amb alumnes i professors d’altres universitats d’arreu del món et donarà una visió de l’arquitectura en altres països i cultures per aplicar en els teus projectes internacionals. Els programes d’arquitectura i edificació a La Salle són internacionals perquè t’ofereixen una visió arquitectònica i cultural cosmopolita que et prepara per entendre les realitats de cada país.
 •  

Per a què et preparen?

La formació es basa en l'aprenentatge de la construcció i gestió d'obres i projectes.

Capacita els titulats per treballar en qualsevol procés de construcció, des de l'estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l'execució i posterior vida útil.

El Pla d'Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d'Edificació han de ser els protagonistes.

El primer curs d'Enginyeria d'Edificació i d'Arquitectura és comú, el que t'ajudarà a decidir què vols continuar estudiant sense canviar d'Universitat.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per la Universitat Ramon Llull.

Programa

Semestre 1
Geometria descriptiva
Matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Construcció I
Física
Eines informàtiques I
Semestre 2
Geometria descriptiva
Matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Història: Introducció a l'arquitectura
Anàlisi arquitectònic
Semestre 3
Introducció a les estructures
Química i geologia
Física II. Instal·lacions integrades
Construcció II
Expressió gràfica aplicada
Semestre 4
Introducció a les estructures
Legislació i normativa
Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis)
Empresa: agents del procés constructiu
Arquitectura del segle XX
Eines informàtiques II
Expressió gràfica aplicada
Semestre 5
Estructures d'acer i formigó
Organització i control d'obra
Construcció III
Materials: normativa i control
Instal·lacions especials i de servei
Semestre 6
Estructures d'acer i formigó
Topografia
Organització i control d'obra
Detalls constructius: definició, representació i interpretació
Gestió urbanístic
Idioma modern
Instal·lacions especials i de servei
Semestre 7
Economia aplicada. Peritatges, valoracions i taxacions
Idioma modern avançat
Patologia, diagnosi i rehabilitació
Projecte final de grau
Gestió de projectes
Dret i administració en la construcció
Semestre 8
Eines informàtiques III (costos i amidaments)
Seguretat i prevenció
pràctiques externes
Projecte final de grau
Sostenibilitat i energies renovables

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats