Per què triar aquest grau?

Com a enginyer/a informàtic/a podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs on line, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Aprendràs a dissenyar i implementar tot tipus de sistemes en petites i mitjanes empreses i en grans corporacions.

En definitiva, seràs capaç de dissenyar equips i sistemes tecnològics innovadors que ajudin i millorin la vida de les persones.

A La Salle no només ens preocupen els continguts, sinó que també promovem coneixements transversals com el treball en equip, la comunicació oral, el lideratge, la creativitat o el compromís ètic.

Gràcies a la formació adquirida en el grau d’Enginyeria Informàtica de La Salle podràs:

 • Dissenyar, implementar i mantenir sistemes informàtics per donar solucions als problemes plantejats per les empreses.
 • Desenvolupar tecnologies que donen suport al comerç electrònic i a les xarxes socials.
 • Ser part activa de la revolució del cloud computing, el tractament massiu d’informació - Big Data i la intel·ligència artificial.
 • Desenvolupar aplicacions mòbils per a IOS i Android.
 • Obtenir les certificacions professionals “CCNA” i “CCNP” de CISCO Systems, una formació molt demanada per les empreses.
 • Adaptar-te ràpidament al mercat laboral tant nacional com internacional gràcies als coneixements de programació en diferents llenguatges i plataformes.
 • Cada any cursaràs una assignatura de gestió en anglès per tal de familiaritzar-te amb els coneixements relacionats amb el management, el qual et servirà pel món laboral.


Per a què et preparen?

Amb el Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle et formaràs per ser part activa de la revolució del cloud computing, el tractament massiu d’informació - Big Data i la intel·ligència artificial. Apostem per les tecnologies web, el desenvolupament d’aplicacions mòbils i per a entorns web, així com l’aprofundiment en les competències relacionades amb la telemàtica i la gestió de xarxes.

A La Salle, el 100% dels titulats treballen al finalitzar els seus estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat pràctiques.

El Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle et permetrà dedicar-te professionalment en diferents àmbits i en qualsevol sector de l’activitat econòmica, com ara:

 • Desenvolupador de solucions software: desenvolupador de software, desenvolupador d’aplicacions mòbils o desenvolupador de solucions web.
 • Administració i manteniment de Tecnologies de la Informació: administrador de sistemes, administrador de bases de dades, tècnic de suport TIC o tècnic en màrqueting digital.
 • Arquitectures i qualitat: arquitecte de software, arquitecte de sistemes cloud, software quality testing, seguretat digital o auditor TIC.
 • Extracció del coneixement: expert en big bata, data scientist, analytics consultant, analista en business intelligence, digital analyst.
 • Gestor i director de projectes: project manager, responsable TIC, Scrum Master o product owner.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

Programa

CURS 1

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Metodologia i tecnologia de la programació (10)

Introducció als ordinadors (9)

Business and Engineering (4)

Àlgebra (8)

Pensament i creativitat I (2)

Càlcul (10)

Disseny i usabilitat I (5)

Electrònica bàsica (12)

 

CURS 2

SEMESTRE 1

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Pensament i creativitat II (2)

Bases de dades (5)

Programació avançadada i estructura de dades (8)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

Value Chain and Financial Economics (4)

Xarxes d'àrea local (6)

Programació de gràfics 3D (5)

Projectes de programació I (3)

 

SEMESTRE 2

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Pensament i creativitat II (2)

Bases de dades (5)

Programació avançadada i estructura de dades (8)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

Value Chain and Financial Economics (4)

Xarxes d'àrea local (6)

Projectes de programació II (4)


CURS 3 

SEMESTRE 1

Pensament i creativitat III (3)

Sistemes operatius (5) 

Projectes web I (4)

Metodologia del software I (4)

Interconnexió de xarxes de dades (4)

Administració i disseny de sistemes (6)

 

SEMESTRE 2

Pensament i creativitat III(3)

Projectes web II (5)

Sistemes operatius avançats (4)

Tecnologies en perifèrics (4)

Sistemes basats en el coneixement (4)

Llenguatges de programació (6)

Organitzational Manadement (3)

 

CURS 4

SEMESTRE 1

Pràctiques externes (4)

Project Management (3)

Metodologia del software II (4)

Programació de dispositius mòbils (4)

Arquitectura de computadors (5)

Mineria de dades (5)

Projectes en arquitectura distribuida (4)

 

SEMESTRE 2

Treball Final de Grau (16)

Tendències tecnològiques (4)

Seguretat en les TIC (4)

Entrepreneurship and Innovation (3)

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1

Antenes (3)      

Compatibilitat electromagnètica (3)     

Televisió interactiva (3)

Pràctiques externes III (4)        

Animació de personatges (4)    

Comunicacions per a entorns hostils (3)              

Comptabilitat (6)            

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)              

Acústica arquitectònica (4)        

Mercat i serveis de telecomunicacions (1)         

Comunicacions òptiques (4)      

Vídeo digital (4)              

Màrqueting (4)

Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)      

Dramatúrgia audiovisual (3)      

Propagació electromagnètica (4)            

Microeconomia (4)        

Finances (6)      

Processament digital del senyal (4)       

Vendes (4)        

Electrònica de potència (4)        

Sistemes d'informació (4)          

Pràctiques externes II (4)           

Col·laboració departamental V (4)         

Gestió de màrqueting (4)           

Processament d'àudio i parla (4)             

Xarxes de banda ampla de nova generació (3) 

Automàtica i domòtica (5)          

Televisió digital I (4)      

Col·laboració departamental I (4)           

Negoci internacional (5)

 

SEMESTRE 2

Circuits integrats programables (3)

Col·laboració departamental III (4)

Expressió artística (2)

Desenvolupament de nous productes (4)

Equipament de vídeo (4)

Tecnologies de radiofreqüència (5)

Simulació física (6)

Fotografia digital (3)

Música i efectes sonors (4)

Comunicacions digitals (4)

Mètodes i eines de decisió (4)

Estratègia de negocis (3)

Col·laboració departamental II (4)

Col·laboració departamental IV (4)

Gestió i planificació de xarxes (2)

Direcció de projectes (6)

Direcció d'equips i organitzacions (4)

Macroeconomia (4)

Xarxes sense fils (4)

Processament digital de la imatge (4)

Sistemes de control (3)

Circuits de microones (4)

Software ràdio (3)

Col·laboració departamental VI (4)

Teoria de circuits (4)

Síntesi d'imatges (5)

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Producció de vídeo i àudio (4)

Producció multimèdia I (4)

Fonaments d'acústica i àudio (6)

Col·laboració departamental IX (16)

Producció multimèdia II (6)

Laboratori de comunicacions (4)

Física (6)

Laboratori de mesures electròniques (6)

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)

Llenguatge audiovisual (5)

Senyals i sistemes de transmissió (6)

Sensors (3)

Col·laboració departamental VII (8)

Col·laboració departamental VIII (16)

Producció de videojocs (6)

Disseny i usabilitat II (5)

Electrònica analògica (8)

Animació 3D (5)

Laboratori de telemàtica (6)Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

A La Salle Campus Barcelona t’oferim la més àmplia oferta a l’àrea d’informàtica, amb 5 graus diferents. Adaptant-nos als teus diferents interessos i necessitats, des de graus 100% en anglès que t’aportaran una visió internacional, dobles titulacions amb ADE o el grau d’informàtica de 3 anys.

Com a valor diferencial destaca un ampli coneixement de les noves tecnologies aplicades, tant a nivell tècnic com de gestió, uns laboratoris i eines de primer nivell, i el foment de l’emprenedoria i la innovació entre els seus estudiants.

 A La Salle potenciem l’aprenentatge amb una gran quantitat de pràctiques en la majoria d’assignatures que garanteixen l’assimilació dels continguts amb les tecnologies que et trobaràs al món laboral, el desenvolupament de les habilitats i la creativitat, i a la vegada és un dels elements més valorats en el món laboral. 

Amb una metodologia diferencial basada en el learning by challenge, desenvoluparàs projectes reals d’empreses en els quals, de forma gradual i en grup, potenciaràs les teves habilitats i creativitat.

Com a enginyer/a informàtic/a podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs on line, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Aprendràs a dissenyar i implementar tot tipus de sistemes en petites i mitjanes empreses i en grans corporacions.

En definitiva, seràs capaç de dissenyar equips i sistemes tecnològics innovadors que ajudin i millorin la vida de les persones.

A La Salle no només ens preocupen els continguts, sinó que també promovem coneixements transversals com el treball en equip, la comunicació oral, el lideratge, la creativitat o el compromís ètic.

Gràcies a la formació adquirida en el grau d’Enginyeria Informàtica de La Salle podràs:

 • Dissenyar, implementar i mantenir sistemes informàtics per donar solucions als problemes plantejats per les empreses.
 • Desenvolupar tecnologies que donen suport al comerç electrònic i a les xarxes socials.
 • Ser part activa de la revolució del cloud computing, el tractament massiu d’informació - Big Data i la intel·ligència artificial.
 • Desenvolupar aplicacions mòbils per a IOS i Android.
 • Obtenir les certificacions professionals “CCNA” i “CCNP” de CISCO Systems, una formació molt demanada per les empreses.
 • Adaptar-te ràpidament al mercat laboral tant nacional com internacional gràcies als coneixements de programació en diferents llenguatges i plataformes.
 • Cada any cursaràs una assignatura de gestió en anglès per tal de familiaritzar-te amb els coneixements relacionats amb el management, el qual et servirà pel món laboral.


Per a què et preparen?

Amb el Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle et formaràs per ser part activa de la revolució del cloud computing, el tractament massiu d’informació - Big Data i la intel·ligència artificial. Apostem per les tecnologies web, el desenvolupament d’aplicacions mòbils i per a entorns web, així com l’aprofundiment en les competències relacionades amb la telemàtica i la gestió de xarxes.

A La Salle, el 100% dels titulats treballen al finalitzar els seus estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat pràctiques.

El Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle et permetrà dedicar-te professionalment en diferents àmbits i en qualsevol sector de l’activitat econòmica, com ara:

 • Desenvolupador de solucions software: desenvolupador de software, desenvolupador d’aplicacions mòbils o desenvolupador de solucions web.
 • Administració i manteniment de Tecnologies de la Informació: administrador de sistemes, administrador de bases de dades, tècnic de suport TIC o tècnic en màrqueting digital.
 • Arquitectures i qualitat: arquitecte de software, arquitecte de sistemes cloud, software quality testing, seguretat digital o auditor TIC.
 • Extracció del coneixement: expert en big bata, data scientist, analytics consultant, analista en business intelligence, digital analyst.
 • Gestor i director de projectes: project manager, responsable TIC, Scrum Master o product owner.

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

Programa

CURS 1

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Metodologia i tecnologia de la programació (10)

Introducció als ordinadors (9)

Business and Engineering (4)

Àlgebra (8)

Pensament i creativitat I (2)

Càlcul (10)

Disseny i usabilitat I (5)

Electrònica bàsica (12)

 

CURS 2

SEMESTRE 1

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Pensament i creativitat II (2)

Bases de dades (5)

Programació avançadada i estructura de dades (8)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

Value Chain and Financial Economics (4)

Xarxes d'àrea local (6)

Programació de gràfics 3D (5)

Projectes de programació I (3)

 

SEMESTRE 2

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Pensament i creativitat II (2)

Bases de dades (5)

Programació avançadada i estructura de dades (8)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

Value Chain and Financial Economics (4)

Xarxes d'àrea local (6)

Projectes de programació II (4)


CURS 3 

SEMESTRE 1

Pensament i creativitat III (3)

Sistemes operatius (5) 

Projectes web I (4)

Metodologia del software I (4)

Interconnexió de xarxes de dades (4)

Administració i disseny de sistemes (6)

 

SEMESTRE 2

Pensament i creativitat III(3)

Projectes web II (5)

Sistemes operatius avançats (4)

Tecnologies en perifèrics (4)

Sistemes basats en el coneixement (4)

Llenguatges de programació (6)

Organitzational Manadement (3)

 

CURS 4

SEMESTRE 1

Pràctiques externes (4)

Project Management (3)

Metodologia del software II (4)

Programació de dispositius mòbils (4)

Arquitectura de computadors (5)

Mineria de dades (5)

Projectes en arquitectura distribuida (4)

 

SEMESTRE 2

Treball Final de Grau (16)

Tendències tecnològiques (4)

Seguretat en les TIC (4)

Entrepreneurship and Innovation (3)

 

OPTATIVES 

SEMESTRE 1

Antenes (3)      

Compatibilitat electromagnètica (3)     

Televisió interactiva (3)

Pràctiques externes III (4)        

Animació de personatges (4)    

Comunicacions per a entorns hostils (3)              

Comptabilitat (6)            

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)              

Acústica arquitectònica (4)        

Mercat i serveis de telecomunicacions (1)         

Comunicacions òptiques (4)      

Vídeo digital (4)              

Màrqueting (4)

Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)      

Dramatúrgia audiovisual (3)      

Propagació electromagnètica (4)            

Microeconomia (4)        

Finances (6)      

Processament digital del senyal (4)       

Vendes (4)        

Electrònica de potència (4)        

Sistemes d'informació (4)          

Pràctiques externes II (4)           

Col·laboració departamental V (4)         

Gestió de màrqueting (4)           

Processament d'àudio i parla (4)             

Xarxes de banda ampla de nova generació (3) 

Automàtica i domòtica (5)          

Televisió digital I (4)      

Col·laboració departamental I (4)           

Negoci internacional (5)

 

SEMESTRE 2

Circuits integrats programables (3)

Col·laboració departamental III (4)

Expressió artística (2)

Desenvolupament de nous productes (4)

Equipament de vídeo (4)

Tecnologies de radiofreqüència (5)

Simulació física (6)

Fotografia digital (3)

Música i efectes sonors (4)

Comunicacions digitals (4)

Mètodes i eines de decisió (4)

Estratègia de negocis (3)

Col·laboració departamental II (4)

Col·laboració departamental IV (4)

Gestió i planificació de xarxes (2)

Direcció de projectes (6)

Direcció d'equips i organitzacions (4)

Macroeconomia (4)

Xarxes sense fils (4)

Processament digital de la imatge (4)

Sistemes de control (3)

Circuits de microones (4)

Software ràdio (3)

Col·laboració departamental VI (4)

Teoria de circuits (4)

Síntesi d'imatges (5)

 

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Producció de vídeo i àudio (4)

Producció multimèdia I (4)

Fonaments d'acústica i àudio (6)

Col·laboració departamental IX (16)

Producció multimèdia II (6)

Laboratori de comunicacions (4)

Física (6)

Laboratori de mesures electròniques (6)

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)

Llenguatge audiovisual (5)

Senyals i sistemes de transmissió (6)

Sensors (3)

Col·laboració departamental VII (8)

Col·laboració departamental VIII (16)

Producció de videojocs (6)

Disseny i usabilitat II (5)

Electrònica analògica (8)

Animació 3D (5)

Laboratori de telemàtica (6)Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats