Per què triar aquest grau?

  • Seràs un enginyer amb capacitat per entendre les diferents àrees empresarials i les realitats del mercat, amb amplis coneixements de les tecnologies i de les enginyeries TIC i de la gestió.
  • Tindràs un perfil professional polivalent altament demandat pel mercat laboral, i podràs gestionar projectes i empreses tecnològiques.
  • Adquiriràs una visió internacional i un alt nivell d’anglès que et permetrà treballar arreu del món, gràcies a estudiar en un Campus Internacional, amb estudiants de més de 70 nacionalitats, amb professors internacional, amb el 50% de les assignatures impartides en anglès.
  • Et podràs acollir al Exchange Programme, i cursar un any de la carrera a qualsevol Universitat del món. Elegint entre les Universitat a USA, com Berckley, Àsia, Sud Amèrica, Europa o Austràlia amb les que tenim conveni.
  • Podràs viure la innovació i l’esperit emprenedor gràcies al Parc d’emprenedoria Technova, ubicat en el mateix campus i podràs vincular-te a una de les més de 250 start up incubades o crear la teva pròpia empresa,  i formar part del Technova Young.
  • Et beneficiaràs del expertise de La Salle en els àmbits de gestió i enginyeries TIC. Som líders en Enginyeries TIC i comptem amb l’experiència obtinguda com primera Universitat de Telecomunicacions de Catalunya des de fa més de 50 anys, i l’experiència en Grau de Direcció d’Empreses Tecnològiques, creat fa més de 20 anys.
  • Estudiaràs amb una metodologia molt pràctica, en grups reduïts amb laboratoris de primer nivell, i amb les tecnologies que estan utilitzant les empreses en aquest moment. A més gaudiràs del suport de les tutories i servei de coaching que t’acompanyaran i et guiaran durant tota la teva carrera.
  • Faràs pràctiques en les més prestigioses empreses dels sector, que et proporcionaran el nostre servei Borsa de Treball. Actualment, el 100% dels titulats treballen un cop finalitzats els estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats en les empreses on han realitzat les seves pràctiques.

Per a què et preparen?

  • Estaràs preparat per integrar les avantatges de les noves tecnologies a la gestió, amb amplis coneixements del context empresarial i tecnològic actual.
  • Adquiriràs els coneixements de gestió en entorns d’enginyeria informàtica, telecomunicacions, electrònica, telemàtica, multimèdia i gestió de les empreses. De forma pràctica i en un dels més de 30 laboratoris de La Salle.
  • Si ho desitges a la Salle podràs elegir entre 4 itineraris optatius, el que et permetrà adaptar el Grau als teus interessos: Consultoria i Business Analytics, Finances, Gestió de xarxes o Marketing o be escollir entre les optatives de qualsevol de les enginyeries TIC de La Salle.
  • No nomes obtindràs coneixements tècnics sinó que adquiriràs les  capacitats de comprensió, anàlisis, gestió de equips i projectes, així com habilitats de comunicació, negociació, proactivitat i amb capacitat de lideratge

 

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

  • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
  • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
  • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
    universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

CURS 1

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Àlgebra (8)

Càlcul (10)

Electrònica bàsica (12)

Disseny i usabilidad I (5)

Business and Engineering (4)

Pensament i creativitat I (2)

Introducció als ordinadors (9)

Metodologia i tecnologia de la programació (10)

 

CURS 2

SEMESTRE 1

 Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Electrònica analògica (8)

Value Chain and Financial Economics (4)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

Xarxes d'àrea local (6)

Pensament i creativitat II (2)

Senyals i sistemes de transmissió (6)

Microeconomia (4)

Màrqueting (4)

SEMESTRE 2

Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Electrònica analògica (8)

Value Chain and Financial Economics (4)

Disseny i programació orientats a objectos (6)

Xarxes d'àrea local (6)

Pensament i creativitat II (2)

Senyals i sistemes de transmissió (6)

Mètodes i eines de decisió (4) 

Desenvolupament de nous productes (4)

Macroeconomia (4)

 

CURS 3

SEMESTRE 1

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Producció multimèdia I (4)

Pensament i creativitat III (3)

Laboratori de telemàtica (6)

Programació de dispositius mòbils (4)

Comptabilitat (6)

Operacions, producció i compres (4)

Gestió de màrqueting (4)

SEMESTRE 2 

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Producció multimèdia I (4)

Pensament i creativitat III (3)

Laboratori de telemàtica (6) 

Organizational Management (3)

Adreça de projectes (6)

Comercialització (3)

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 

Finances (6)

Vendes (4)

PRject Management (3)

Pràctiques externes (4)

Sistemes d'informació (4)

Negoci internacional (5)

SEMESTRE 2

Treball final de grau (16)

Estratègia de negocis (3)

Adreça d'equips i organitzacions (4)

Entrepreneurship and Innovation (3)

Tendecias tecnològiques (4)


OPTATIVES 

SEMESTRE 1 

Sistemes operatius (5)

Arquitectura de computadors (5)

Projectes web I (4)

Metodologia del programari II (4)

Anàlisi digital (5)

Xarxes de banda ampla de nova generació (3)

Pràctiques externes II (4)

Comunicacions per a entorns hostils (3)

Antenes (3)

Televisió interactiva (3)

Dramatúrgia audiovisual (3)

Mercat i serveis de telecomunicacions (1)

Pràctiques externes III (4)

Processament digital del senyal (4)

Animació de personatges (4)

Video digital (4)

Propagació electromagnètica (3)

Electrònica de potència (4)

Compatibilitat electromagnètica (3)

Automàtica i domòtica (5)

Programació de gràfics 3D (5)

Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)

Administració i disseny de sistemes (6)

Processament d'àudio i parla (4)

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)

Acústica arquitectònica (4)

Comunicacions òptiques (4)

Interconxión dde xarxes de dades (5)

Mineria de dades (5)

Projectes en arquitectura distribuïda (4)

Televisió digital I (4)

Col·laboració departamental I (4)

Col·laboració departamental V (4)

 

SEMESTRE 2 

Tecnologies en perifèrics (4)

Projectes web II (5)

Seguretat en les TIC (4)

Xarxes sense fils (4)

Circuits de microones (4)

Música i efectes sonors (4)

Expressió artística (2)

Teoria de circuits (4)

Sistemes de control (3)

Història econòmica i del pensament social (6)

Sistemes basats en el coneixement (4)

Gestió i planificació de xarxes (2)

Tecnologies de radiofreqüència (5)

Col·laboració departamental III (4)

Equipament de vídeo (4)

Programari radio (3)

Col·laboració departamental II (4)

Col·laboració departamental IV (4)

Processament digital de la imatge (4)

Simulació física (6)

E-Business (4.5)

Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4)

Sistemes operatius avançats (4)

Llenguatges de programació (6)

Fotografia digital (3)

Síntesi d'imatges (5)

Circuits integrats programables (3)

Creativitat i innovació (3)

Col·laboració departamental VI (4)

Comunicacions digitals (4)

SEMESTRE 1- SEMESTRE 2

 

Física (6)

Laboratori de comunicacions (4)

Col·laboració departamental VIII (16)

Laboratori de mesures electròniques (6)

Animació 3D (5)

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)

Disseny i usabilidad II (5)

Bases de dades (5)

Sensors (3)

Col·laboració departamental VII (8)

Col·laboració departamental IX (16)

Fonaments d'acústica i àudio (6)

Producció de videojocs (6)

Llenguatge audiovisual (5)

Producció multimèdia II (6)Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

  • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
  • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
  • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
  • Beca Mobilitat: fins al 30%.
  • Beca Escoles La Salle: 20%.
  • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Fotografia digital
  • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
  • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

Si t’interessa el món de la enginyeria i la gestió d’empreses, La Salle t’ofereix el primer i únic Grau universitari oficial a Espanya en Enginyeria en Organització de les TIC.

Combinaràs els coneixements d’enginyeria amb els de management i et prepararà per gestionar empreses tecnològiques i liderar projectes i equips d’especialistes.

Aquesta nova titulació s'imparteix en prestigioses universitats tecnològiques americanes com Standford University, el MIT o Berkeley.

  • Seràs un enginyer amb capacitat per entendre les diferents àrees empresarials i les realitats del mercat, amb amplis coneixements de les tecnologies i de les enginyeries TIC i de la gestió.
  • Tindràs un perfil professional polivalent altament demandat pel mercat laboral, i podràs gestionar projectes i empreses tecnològiques.
  • Adquiriràs una visió internacional i un alt nivell d’anglès que et permetrà treballar arreu del món, gràcies a estudiar en un Campus Internacional, amb estudiants de més de 70 nacionalitats, amb professors internacional, amb el 50% de les assignatures impartides en anglès.
  • Et podràs acollir al Exchange Programme, i cursar un any de la carrera a qualsevol Universitat del món. Elegint entre les Universitat a USA, com Berckley, Àsia, Sud Amèrica, Europa o Austràlia amb les que tenim conveni.
  • Podràs viure la innovació i l’esperit emprenedor gràcies al Parc d’emprenedoria Technova, ubicat en el mateix campus i podràs vincular-te a una de les més de 250 start up incubades o crear la teva pròpia empresa,  i formar part del Technova Young.
  • Et beneficiaràs del expertise de La Salle en els àmbits de gestió i enginyeries TIC. Som líders en Enginyeries TIC i comptem amb l’experiència obtinguda com primera Universitat de Telecomunicacions de Catalunya des de fa més de 50 anys, i l’experiència en Grau de Direcció d’Empreses Tecnològiques, creat fa més de 20 anys.
  • Estudiaràs amb una metodologia molt pràctica, en grups reduïts amb laboratoris de primer nivell, i amb les tecnologies que estan utilitzant les empreses en aquest moment. A més gaudiràs del suport de les tutories i servei de coaching que t’acompanyaran i et guiaran durant tota la teva carrera.
  • Faràs pràctiques en les més prestigioses empreses dels sector, que et proporcionaran el nostre servei Borsa de Treball. Actualment, el 100% dels titulats treballen un cop finalitzats els estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats en les empreses on han realitzat les seves pràctiques.

Per a què et preparen?

  • Estaràs preparat per integrar les avantatges de les noves tecnologies a la gestió, amb amplis coneixements del context empresarial i tecnològic actual.
  • Adquiriràs els coneixements de gestió en entorns d’enginyeria informàtica, telecomunicacions, electrònica, telemàtica, multimèdia i gestió de les empreses. De forma pràctica i en un dels més de 30 laboratoris de La Salle.
  • Si ho desitges a la Salle podràs elegir entre 4 itineraris optatius, el que et permetrà adaptar el Grau als teus interessos: Consultoria i Business Analytics, Finances, Gestió de xarxes o Marketing o be escollir entre les optatives de qualsevol de les enginyeries TIC de La Salle.
  • No nomes obtindràs coneixements tècnics sinó que adquiriràs les  capacitats de comprensió, anàlisis, gestió de equips i projectes, així com habilitats de comunicació, negociació, proactivitat i amb capacitat de lideratge

 

Què necessites per accedir?

Pots accedir a aquest Grau:

  • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
  • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
  • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
    universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Programa

CURS 1

SEMESTRE 1 - SEMESTRE 2

Àlgebra (8)

Càlcul (10)

Electrònica bàsica (12)

Disseny i usabilidad I (5)

Business and Engineering (4)

Pensament i creativitat I (2)

Introducció als ordinadors (9)

Metodologia i tecnologia de la programació (10)

 

CURS 2

SEMESTRE 1

 Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Electrònica analògica (8)

Value Chain and Financial Economics (4)

Disseny i programació orientats a objectes (6)

Xarxes d'àrea local (6)

Pensament i creativitat II (2)

Senyals i sistemes de transmissió (6)

Microeconomia (4)

Màrqueting (4)

SEMESTRE 2

Estadística i anàlisi matemàtica (8)

Electrònica analògica (8)

Value Chain and Financial Economics (4)

Disseny i programació orientats a objectos (6)

Xarxes d'àrea local (6)

Pensament i creativitat II (2)

Senyals i sistemes de transmissió (6)

Mètodes i eines de decisió (4) 

Desenvolupament de nous productes (4)

Macroeconomia (4)

 

CURS 3

SEMESTRE 1

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Producció multimèdia I (4)

Pensament i creativitat III (3)

Laboratori de telemàtica (6)

Programació de dispositius mòbils (4)

Comptabilitat (6)

Operacions, producció i compres (4)

Gestió de màrqueting (4)

SEMESTRE 2 

Sistemes digitals i microprocessadors (9)

Producció multimèdia I (4)

Pensament i creativitat III (3)

Laboratori de telemàtica (6) 

Organizational Management (3)

Adreça de projectes (6)

Comercialització (3)

 

CURS 4 

SEMESTRE 1 

Finances (6)

Vendes (4)

PRject Management (3)

Pràctiques externes (4)

Sistemes d'informació (4)

Negoci internacional (5)

SEMESTRE 2

Treball final de grau (16)

Estratègia de negocis (3)

Adreça d'equips i organitzacions (4)

Entrepreneurship and Innovation (3)

Tendecias tecnològiques (4)


OPTATIVES 

SEMESTRE 1 

Sistemes operatius (5)

Arquitectura de computadors (5)

Projectes web I (4)

Metodologia del programari II (4)

Anàlisi digital (5)

Xarxes de banda ampla de nova generació (3)

Pràctiques externes II (4)

Comunicacions per a entorns hostils (3)

Antenes (3)

Televisió interactiva (3)

Dramatúrgia audiovisual (3)

Mercat i serveis de telecomunicacions (1)

Pràctiques externes III (4)

Processament digital del senyal (4)

Animació de personatges (4)

Video digital (4)

Propagació electromagnètica (3)

Electrònica de potència (4)

Compatibilitat electromagnètica (3)

Automàtica i domòtica (5)

Programació de gràfics 3D (5)

Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)

Administració i disseny de sistemes (6)

Processament d'àudio i parla (4)

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)

Acústica arquitectònica (4)

Comunicacions òptiques (4)

Interconxión dde xarxes de dades (5)

Mineria de dades (5)

Projectes en arquitectura distribuïda (4)

Televisió digital I (4)

Col·laboració departamental I (4)

Col·laboració departamental V (4)

 

SEMESTRE 2 

Tecnologies en perifèrics (4)

Projectes web II (5)

Seguretat en les TIC (4)

Xarxes sense fils (4)

Circuits de microones (4)

Música i efectes sonors (4)

Expressió artística (2)

Teoria de circuits (4)

Sistemes de control (3)

Història econòmica i del pensament social (6)

Sistemes basats en el coneixement (4)

Gestió i planificació de xarxes (2)

Tecnologies de radiofreqüència (5)

Col·laboració departamental III (4)

Equipament de vídeo (4)

Programari radio (3)

Col·laboració departamental II (4)

Col·laboració departamental IV (4)

Processament digital de la imatge (4)

Simulació física (6)

E-Business (4.5)

Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4)

Sistemes operatius avançats (4)

Llenguatges de programació (6)

Fotografia digital (3)

Síntesi d'imatges (5)

Circuits integrats programables (3)

Creativitat i innovació (3)

Col·laboració departamental VI (4)

Comunicacions digitals (4)

SEMESTRE 1- SEMESTRE 2

 

Física (6)

Laboratori de comunicacions (4)

Col·laboració departamental VIII (16)

Laboratori de mesures electròniques (6)

Animació 3D (5)

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)

Disseny i usabilidad II (5)

Bases de dades (5)

Sensors (3)

Col·laboració departamental VII (8)

Col·laboració departamental IX (16)

Fonaments d'acústica i àudio (6)

Producció de videojocs (6)

Llenguatge audiovisual (5)

Producció multimèdia II (6)Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

  • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
  • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
  • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
  • Beca Mobilitat: fins al 30%.
  • Beca Escoles La Salle: 20%.
  • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Fotografia digital
  • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
  • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Presencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 4 Any(s)
Crèdits: 240

Cursos relacionats